Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Centru: Ghidul privind investițiile în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe, lansat în consultare publică

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru’’ (PR Centru), a publicat ieri, 5 iulie 2023, în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3 „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul” - OS 2.7. Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, Acțiunea 3.4 - Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe.

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale orașe, definite conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată
 • Parteneriat între unități administrativ-teritoriale orașe/comune din zona urbană funcțională (ZUF), având ca lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială oraș. 

Alocarea financiară este de 25.757.714 euro. 

Valoarea eligibilă a proiectului:

 • Valoarea minimă este de 300.000 euro,
 • Valoarea maximă este de 2.500.000 euro.

Activități eligibile:

Activități aferente activității de bază:

 • Activități de tip A (IVA):
  • Intervenții ce vizează crearea și/sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane și care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane din Regiunea Centru;
  • Intervenții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele urbane;
  • Construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi, așa cum sunt ele definite în legislația în vigoare (parcuri, păduri urbane, grădini urbane) din zonele urbane/zonele urbane funcționale din Regiunea Centru.
 • Activități de tip B (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate):
  • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea și pregătirea pentru alte utilizări (de exemplu, pregătirea terenului în scopul dezvoltării unor infrastructuri sociale/ activități socio-culturale etc)
 • Activități de tip C (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate, care respectă criteriile de eficiență):
  • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea lor în absorbant natural de carbon (spații verzi, păduri etc.)
 • Activități de tip D (activități auxiliare investiției de bază):
  • Ca parte a proiectelor, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, sunt eligibile activități auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații (alei, trasee pentru biciclete,mobilier urban confecționat din materiale prietenoase cu mediu etc), inclusiv utilități și inovații tehnologice de tipul soluțiilor bazate pe natură ori soluții care contribuie la buna gestionare a spațiilor verzi existente sau nou construite (de ex. soluții inovative de irigații) și care permit reducerea amprentei ecologice a componentei antropice și au impact pozitiv asupra biodiversității urbane din Regiunea Centru, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață la nivel regional.

Activități conexe activității de bază:

 • Activități de tip E (Creșterea capacității administrative a beneficiarilor):
  • Activități de planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF, în baza planurilor urbanistice locale, care să identifice nevoile unei zone și investițiile necesare pentru conservarea biodiversității urbane și/sau dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre ca parte a proiectelor promovate și în corelare cu SIDU.
  • Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate.
  • Activități specifice de cooperare interregională și transnațională (vizite de studiu, programe de tip peer-to-peer, participarea activă în rețele/inițiative de cooperare europene (LIFE acțiuni urbane inovatoare LIFE VEG-GAP, Rețeaua de Dezvoltare Urbană 2021-2027, inițiative sub egida New European Bauhaus etc.) și integrarea în proiecte a unor bune practici identificate în alte regiuni europene care adaptate nevoilor locale pot contribui la atingerea obiectivelor asumate prin acest OS.
 • Activități de tip F: 
  • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, activități aferente auditului financiar al proiectului, activitățile obligatorii de informare și publicitate.

Un proiect trebuie să includă activități de tip A sau C și complementar, poate include activități de tip B și/sau tip D și/sau tip E. Activitățile obligatorii cuprinse în cadrul celor de tip F se vor regăsi în toate proiectele.

Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului Tabel de observații și propuneri și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, până la data de 04.08.2023.

Descarcă documentele

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 337