Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Două ghiduri pe PR Vest 2021-2027, relansate în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027 a relansat ieri, 15 iunie 2023, în consultare publică variantele Draft 2 ale următoarelor ghiduri:

Ghidului solicitantului de finanțare aferent Intervenției regionale 3.2 – Infrastructură verde

Ghidul de finanțare s-a aflat în consultare publică în perioada 28.02.2023-31.03.2023, fiind consolidat și readaptat în urma observațiilor primite, dar și ca urmare a emiterii Ordonanței de Urgență 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

Obiectivul apelului de proiecte este reprezentat de creșterea accesului populației la ecosisteme sănătoase prin crearea de noi spații verzi în zone dens populate din intravilanul localităților urbane.

Solicitanți eligibili:

  • Unități administrativ-teritoriale (UAT): municipii reședință de județ, municipii și orașe din Regiunea Vest, inclusiv cele aferente ITI Valea Jiului,
  • Parteneriate între UAT municipii reședință de județ/ municipii/orașe din Regiunea Vest, în calitate de lider și UAT județ, în calitate de membru.

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 38,8 milioane euro.

Se finanțează următoarele tipologii de activități:

  • Crearea de spații verzi noi - parcuri, grădini, scuaruri, spații verzi pentru recreere, prin activități de pregătire teren, realizare de plantări, amenajări de straturi ecologice urbane, realizare de sisteme de irigații sustenabile, ameliorare a solului, amenajări minimale aferente suprafețelor acvatice urbane, echipare și dotare specifică pentru protecția biodiversității, realizare suprafețe multifuncționale cu îmbrăcăminte și fundație permeabilă – care permit infiltrarea apei pluviale în sol;
  • Amenajarea, echiparea și dotarea spațiilor cu: alei pietonale, piste pentru bicicliști, mobilier urban, facilități pentru recreere, sisteme inteligente de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect; sisteme de iluminat; instalare Wi-Fi în spațiile publice, etc., în procent limitat.

Pentru acest apel de proiecte, contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Descarcă documentele 

Ghidului solicitantului de finanțare aferent Intervenției regionale 6.1.D – Universități

Ghidul de finanțare s-a aflat în consultare publică în perioada 23.12.2022-23.01.2023, fiind consolidat și readaptat în urma observațiilor primite, dar și ca urmare a emiterii Ordonanței de Urgență 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

Obiectivul apelului de proiecte îl reprezintă asigurarea accesului nediscriminatoriu la educația de calitate, condiții moderne de învățare și dezvoltarea aptitudinilor studenților, în corelare cu specificul economic regional.

Solicitanți eligibili: universități de stat care au sediul social și/sau desfășoară activități de învățământ superior în Regiunea Vest

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 21 milioane euro.

Toate proiectele propuse spre finanțare trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele tipologii de activități eligibile:

  • achiziția de active corporale (echipamente și mobilier) și necorporale necesare spațiilor universitare în cadrul cărora se desfășoară acte educaționale, precum și
  • implementarea de activități de creștere a calității și accesului accesului la educație, inclusiv pentru dezvoltarea de noi specializări, de tipul Fondului Social European Plus (FSE+), integrate și complementare cu restul investițiilor.

Pentru acest apel de proiecte, contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Descarcă documentele

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR Vest, 15.06.2023, respectiv până la data de 30.06.2023 (ora 12:00)

Observațiile și propunerile justificate pot fi transmise prin e-mail, pe consultare@adrvest.ro.

Sursa: ADR Vest

Vizualizări: 248