Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Reglementari mai flexibile în domeniul achizitiilor publice

Guvernul a modificat şi completat Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii în scopul perfecţionării şi flexibilizării sistemului achiziţiilor publice.

Prin noile reglementări, a fost eliminată obligaţia de a aplica procedurile de atribuire prevăzute de OUG 34/2006 de către persoane care nu sunt autorităţi contractante, atunci când acestea atribuie contracte finanţate/subvenţionate majoritar de o autoritate contractantă, atâta timp cât valoarea acestor contracte este mai mică decât valorile peste care este impusă o astfel de obligaţie de directivele europene.

Astfel, pentru aceste situaţii, au fost majorate pragurile de aplicare a prevederilor OUG 34/2006 în cazul entităţilor care nu sunt autorităţi contractante, dar beneficiază de fonduri alocate prin diverse programe.

Potrivit noilor reglementări, a crescut de la 2, 5 milioane de euro la 5 milioane de euro valoarea estimată a contractului finanţat/subvenţionat în mod direct în proporţie mai mare de 50% de către o autoritate contractantă, pragul de la care se aplică procedurile de atribuire prin sistemul achiziţiilor publice în cazul atribuirii de către o persoană fizică sau juridică, fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări. În cazul atribuirii contractului de servicii de către o persoană fizică sau juridică fără calitate de autoritate contractantă, pragul a crescut de la 125.000 de euro la 200.000 de euro, valoarea contractului finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie mai mare de 50% de către o autoritate contractantă.

Totodată, prin noile reglementări, au fost eliminate regulile speciale de atribuire a contractelor de furnizare, precum şi a celorlalte tipuri de contracte a căror valoare este mai mică decât pragurile prevăzute în directiva europeană (200.000 de euro în cazul contractelor de servicii şi 5 milioane de euro în cazul contractelor de lucrări).

De asemenea, a fost modificată legislaţia din punctul de vedere al sistemului de rezolvare a contestaţiilor. Schimbările constau în faptul că suspendarea procedurii de licitaţie nu va mai fi posibilă decât de cel mult două ori, indiferent de numărul de contestaţii care apar şi de momentul în care sunt acestea depuse.

Astfel, suspendarea procedurii poate avea loc cu o zi înainte de deschiderea ofertelor. În cazul în care vor fi depuse contestaţii asupra anunţului de participare sau asupra conţinutului documentaţiei de atribuire, autoritatea contractantă va avea posibilitatea ca, până la data deschiderii ofertelor, să adopte ea însăşi măsuri de remediere, fără ca procedura de atribuire să fie suspendată. Dacă măsurile de remediere sunt satisfăcătoare pentru constatator şi acesta renunţă la contestaţie, intervenţia Consiliului nu mai este necesară, iar procedura continuă fără introducerea unei perioade de suspendare. Dacă există una sau mai multe contestaţii la care autoritatea contractantă nu adoptă măsuri de remediere satisfăcătoare pentru constatatori, suspendarea devine automată înainte de deschiderea ofertelor, iar Consiliul urmează să îşi îndeplinească atribuţiile legale într-un termen clar stabilit.

După deschiderea ofertelor nu este permisă depunerea de contestaţii care se referă la acte ale autorităţii contractante produse înainte de acest moment.

Un al doilea moment în care poate avea loc suspendarea procedurii este cu o zi înainte de expirarea perioadei de aşteptare impuse de legislaţie între data comunicării rezultatului procedurii şi data încheierii contractului de achiziţie publică. În această perioadă contestaţiile se referă, de regulă, la deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare (respingeri ale unor oferte, aplicarea criteriilor de atribuire, stabilirea ofertei câştigătoare).

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 79