Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Resursele turistice, evidentiate în planurile de amenajare teritoriala

Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi, 28 octombrie 2008, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional-Secţiunea a VIII-a Zone cu Resurse Turistice.

Actul normativ identifică la nivel naţional unităţile administrativ-teritoriale, pe teritoriul cărora există resurse turistice de interes naţional, care pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor tipuri de activităţi turistice. În aceste zone, turismul este considerat activitate economică prioritară, iar investiţiile pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.

Actul normativ îşi propune să coordoneze politici de amenajare a teritoriului cu cele specifice activităţilor de turism, precum şi să stimuleze dezvoltarea zonelor cu probleme economice-sociale, care beneficiază de resurse turistice cu concentrare mare şi foarte mare.

Zonele cu resurse turistice sunt unităţile administrativ-teritoriale, pe teritoriul cărora există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor naturale şi antropice, ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism.

Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în cauză vor elabora/actualiza, după caz şi aproba, conform reglementărilor, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, Planurile Urbanistice Generale şi Regulamentele locale de urbanism aferente acestora. În cadrul acestor planuri de amenajare teritorială şi de urbanism vor fi evidenţiate zonele cu resurse turistice, precum şi măsurile necesare punerii în valoare şi îmbunătăţirii accesibilităţii acestora.
Pentru arealele considerate zone protejate, autorităţile administraţiei publice locale vor institui măsuri specifice de protecţie a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pe măsură ce se identifică noi resurse turistice şi modificări intervenite asupra infrastructurii specific turistice sau tehnice, prezenta lege se reactualizează periodic prin intermediul anexelor, în conformitate cu normele în vigoare.

Informaţii de background:
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, având în această calitate atribuţia de „elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional”.
Pentru a stabili în mod corect potenţialul turistic, fiecare unitate administrativ-teritorială a fost evaluată cu aceeaşi metodă, pornindu-se de la studiile specialiştilor în diverse domenii. Această evaluare a cuprins următoarele componente:

  • Resurse turistice naturale
  • Resurse turistice antropice
  • Infrastructură specific turistică
  • Infrastructură tehnică

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 388