Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cea de-a doua rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului Prima conectare începe mâine!

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat marți, 23 mai 2023, faptul că în perioada 26 mai 2023, ora 10.00 – 26 iunie 2023, ora 23.59, în limita bugetului alocat, se desfășoară a doua rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” finanțat din PNRR. 

În cadrul Programului se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 3 - Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente din cadrul Componentei C1: Managementul Apei și contribuie la îndeplinirea Reformei 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene. Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare

Solicitanții care pot depune cereri de finanțare sunt Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pe lângă celelalte criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili sub condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu UAT sau cu ADI.

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 747.350.000 lei, valoare fără TVA, respectiv 889.346.500 lei,valoare cu TVA. Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. 

Cererile de finanțare se vor transmite la AFM prin aplicația informatică destinată programului care va fi disponibilă pe site-ul instituției.

Sursa: AFM

Vizualizări: 228