Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

O noua etapa pentru strategia europeana în favoarea regiunilor ultraperiferice

Danuta Hübner, comisarul responsabil cu politica regională, a prezentat comunicarea „Regiunile ultraperiferice:un atu pentru Europa”, care propune o strategie reînnoită cu privire la şapte regiuni:cele patru departamente franceze de peste mări, Guadelupa, Guyana, Réunion şi Martinica, regiunile autonome portugheze Azore şi Madeira şi Comunitatea Autonomă Spaniolă a Insulelor Canare.Comisarul îndeamnă ca regiunile ultraperiferice (RUP) să fie considerate drept „regiuni de oportunitate”, reprezentând un potenţial de dezvoltare pentru ansamblul Uniunii.Această schimbare de abordare va putea fi pusă în aplicare printr-o utilizare optimă a tuturor instrumentelor comunitare existente, prin aprofundarea cunoştinţelor cu privire la RUP şi prin consolidarea parteneriatului.

Danuta Hübner a subliniat „Europa trebuie să-şi redescopere « comorile ascunse » reprezentate de regiunile ultraperiferice!Această nouă comunicare răspunde aşteptărilor exprimate de reprezentanţii acestor regiuni în cursul dezbaterii pe care am iniţiat-o anul trecut.De asemenea, ea este rezultatul unei cereri exprimate de toate statele membre interesate de RUP care au dorit să arate importanţa acestor regiuni pentru Uniunea Europeană în ansamblu.”

RUP prezintă atuuri multiple pentru Uniunea Europeană.Ele ocupă poziţii geostrategice importante în ceea ce priveşte dimensiunea maritimă a Uniunii şi politica de vecinătate.Datorită caracteristicilor lor geografice şi geomorfologice, ele constituie laboratoare privilegiate pentru experimentarea în mai multe domenii, de exemplu, în ceea ce priveşte schimbările climatice.Biodiversitatea şi ecosistemele lor marine excepţionale permit inovaţii în domeniile farmaceutice sau agronomice.Ele produc, de asemenea, produse agricole de calitate, de exemplu, ceaiuri, vinuri, rom, brânzeturi, fructe, flori şi plante ornamentale.

Astfel, Comisia propune următoarele:
- Asigurarea unei utilizări optime a celor 7,8 miliarde de euro de investiţii comunitare disponibile pentru aceste regiuni (din fondurile FEDER, FSE, FEADR, FEP şi POSEI) pentru perioada 2007-2013.Este necesară, de asemenea, o mai bună fructificare a oportunităţilor oferite de ansamblul programelor comunitare (în special Al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare, Programul pentru învăţare de-a lungul vieţii etc.).

- Răspunsul la noile provocări legate de schimbările climatice, de evoluţia demografică şi de fluxurile migratoare.În acest context:

  • lansarea de diverse studii pentru a spori cunoaşterea şi înţelegerea impactului specific asupra coeziunii economice şi sociale a RUP al anumitor fenomene cum ar fi migraţia şi demografia, schimbările climatice, dispariţia biodiversităţii, mediul marin etc.
  • încurajarea punerii în aplicare a unei politici integrate pentru managementul riscurilor din zonele litorale (inundaţii, eroziunea litoralului, vulnerabilitatea populaţiilor şi a bunurilor)
  • consolidarea integrării lor regionale (de exemplu, lansarea unor linii maritime pe distanţe scurte)
  • furnizarea unui ajutor pentru demararea unei afaceri (start-up) şi pentru investiţii destinat tinerilor agricultori
  • contribuţia la promovarea reputaţiei de înaltă performanţă a sectoarelor agricole şi agroalimentare
- Consolidarea parteneriatului între Uniunea Europeană, RUP şi statele membre.Comisarul Hübner propune, în special, organizarea o dată la doi ani a unui „Forum al Europei ultraperiferice”, pentru a îmbunătăţi dialogul şi cunoaşterea specificităţilor RUP.

Context
Statutul special al celor şapte regiuni ultraperiferice este definit la articolul 299§2 din Tratatul CE care menţionează dezavantajele cu care se confruntă acestea:depărtare, insularitate, suprafaţa redusă, relieful şi clima dificile şi dependenţa economică de un număr redus de produse.

La 12 septembrie 2007, Comisia a adoptat o comunicare intitulată "Strategia pentru RUP: bilanţ şi perspective” care propunea, în special, iniţierea unei dezbateri cu privire la provocările pe termen lung pentru aceste regiuni.Prin intermediul prezentei comunicări, Comisia răspunde consultării publice şi dă curs solicitării Consiliului European din decembrie 2007.

Numeroase proiecte susţinute de Uniunea Europeană demonstrează capacitatea RUP de a se specializa în sectoare de vârf şi de a realiza proiecte-pilot în beneficiul întregii Uniuni.Este, în special, cazul proiectelor inovatoare în domeniul energiei („Centrala electrică cu destinaţii multiple” care contribuie la producţia de energie electrică a insulei Madeira, proiectul GERRI care vizează autonomia energetică a insulei Réunion), în domeniul agroalimentar (polul agroambiental din Martinica), al oceanografiei (polul „Oceanografie şi pescuit” al Universităţii din Azore), al astrofizicii (Institutul de Astrofizică din Canare) sau în cel al mediului (proiectul SEAS în Guyana vizează supravegherea mediului amazonian prin satelit).

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

Vizualizări: 96