Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Au fost lansate primele două apeluri în cadrul Programului Interreg VI-A România-Bulgaria

Miercuri, 10 mai 2023, au fost lansate primele două apeluri în cadrul Programului Interreg VI-A România-Bulgaria.

1. Primul apel competitiv de proiecte dedicat exclusiv proiectelor în domeniile adaptării la schimbările climatice și mediu în cadrul Priorității 2 a Programului Interreg VI-A RO-BG: O regiune verde, Obiectivele Specifice (OS) 2.4 și 2.7

Solicitanți eligibili:

 • Organisme publice naționale, regionale și locale, instituții, administrații, agenții, inclusiv organismele de drept public (care intră sub incidența definiției de la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice), consilii județene/districtuale, consilii locale/municipii, instituții de învățământ și de cercetare etc.
 • Camerele de comerț și agențiile de dezvoltare regională care funcționează în zona eligibilă și sunt înregistrate în conformitate cu legislația națională
 • Organizații neguvernamentale (asociații sau fundații) în sensul art. 192, din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046) 
 • Birouri/sucursale ale autorităților publice naționale/regionale și ale altor organisme publice care activează pe temele prioritare din zona programului (înregistrate și care funcționează în zona programului). În cazul în care acele birouri/sucursale care funcționează în zona programului nu sunt persoane juridice, cererea trebuie să fie depusă de către sediul acestora, indicându-se biroul/sucursala responsabilă pentru implementarea activităților.

9,126,637 Euro sunt alocați pentru proiectele privind adaptarea la schimbările climatice și 35,000,000 Euro pentru proiectele ce vizează îmbunătățirea protecției și a conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

Proiectele pot fi depuse doar în format electronic, prin sistemul electronic Jems. Termenul limită de încărcare a cererilor de finanțare este 11 septembrie 2023, ora 12.00.

Descarcă documentele

2. Apel dedicat celor 4 operațiuni de importanță strategică (OIS) incluse în Anexa 3 a Programului Interreg VI-A România-Bulgaria:

 • DISMAR - Danube Integrated System for Marking
 • Rail connectivity- Enhacing rail connectivity and mobility across the Danube
 • STREAM 2 - Streamlining cross-border cooperation: Joint approach in disaster resilience
 • Danube risk - Danube risk prevention

Solicitanți eligibili

DISMAR - Danube Integrated System for Marking

 • Partener principal: Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați - AFDJ Galați
 • Partener: Agenția Executivă pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea de Jos - EAEMDR Ruse

Rail connectivity- Enhacing rail connectivity and mobility across the Danube

 • Potențial partener principal/parteneri principali: Ministerele din România și Bulgaria; companiile naționale de căi ferate din România și Bulgaria, alți actori relevanți pentru acest domeniu.

STREAM 2 - Streamlining cross-border cooperation: Joint approach in disaster resilience

 • Partener principal: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România
 • Parteneri: 
  • Direcția Generală de Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, Bulgaria; 
  • Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Dobrogea" Constanța, România;
  • Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, România;
  • Academia Ministerului de Interne, Bulgaria;
  • Asociația națională a voluntarilor din Republica Bulgaria.

Danube risk - Danube risk prevention

 • Partener principal: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, România
 • Parteneri: 
  • Administrația Națională „Apele Române", România;
  • Ministerul Mediului și Apelor, Bulgaria;
  • Direcția Bazinală a Fluviului Dunărea, Bulgaria.

25,000,000 Euro sunt alocați pentru proiectele privind mobilitatea și conectivitatea transfrontalieră care asigură accesul la TEN-T la nivel regional și local (Obiectivul Specific 3.2) și 41,875,000.00 Euro pentru proiectele privind promovarea prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistematice (Obiectivul Specific 2.4).

Proiectele pot fi depuse doar în format electronic, prin sistemul electronic Jems. Termenele limită de încărcare a cererilor de finanțare sunt:

 • Rail connectivity - 3 ianuarie 2024, ora 12.00 (PM);
 • Danube Risk- 9 noiembrie 2023, ora 12.00 (PM);
 • DISMAR și STREAM 2 - 11 septembrie 2023, ora 12.00 (PM).

Descarcă documentele

Potrivit comunicatului oficial, în lunile următoare se vor organiza o serie de instruiri cu privire la aceste apeuri în format fizic și online.

Sursa: Interreg România-Bulgaria

Vizualizări: 612