Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PIDS: Ghid pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, lansat în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat vineri, 5 mai 2023, în consultare publică Ghidul solicitantului condiții specifice „COMUNITĂȚI DE SENIORI”,  apel competitiv, Prioritate: P06 „Servicii de suport pentru persoane vârstnice “, Obiectiv specific RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)

Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+).

Solicitanți eligibili sunt furnizorii de servicii sociale publici și privați autorizați acreditați, în parteneriat cu autorități publice locale din localitatea/ localitățile în care se implementează proiectul.

Bugetul este de 80.629.412,00 euro, din care o alocare de 1.428.024,00 euro este dedicată teritoriului ITI Moții, Țara de Piatră – Zone de munte.

Activități eligibile

  • Construcția de locuințe sociale noi;
  • Reabilitarea de locuințe sociale individuale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative, reabilitare și adaptare a ambientului în locuințele personale/ individuale ale persoanelor vârstnice vulnerabile;
  • Modernizarea/ reabilitarea centrelor de zi;
  • Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu de tipul: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, preparare hrană, cumpărături, menaj și spălătorie, facilitare deplasare în afara casei și însoțire, administrarea și gestionarea bunurilor, acompaniere și socializare;
  • Servicii complementare acordate integrat: îngrijire medicală, reabilitare/ recuperare, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagocie, consiliere socială, juridică și de informare etc;
  • Servicii de tip centre de zi pentru asistență și recuperare se vor asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare funcțională (terapii de recuperare/reabilitare funcțională), activități terapeutice și ocupaționale, precum și consiliere psihologică, linie telefonică de urgență, asistență şi suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităților administrative şi gestiunea bunurilor etc.

Conform ghidului în consultare, apelul ar urma să se deschidă în data de 11.06.2023, la ora 16.00 și se va închide în data de 10.08.2023, la ora 16.00.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.poids@mfe.gov.ro până la data de 26.05.2023.

Descarcă documentele

Ana-Maria Apetrei,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE

Vizualizări: 1026