Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sprijin financiar pentru agricultura ecologica

În şedinţa de Guvern din 24 septembrie 2008, a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.1195/2008, privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume - fructe şi din agricultura ecologică.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat şi aprobat metodologia de aplicare a acestei hotărâri, termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar fiind 12 decembrie 2008, inclusiv.

Sprijinul este destinat producătorilor agricoli din sectorul legume-fructe şi pentru cei din sectorul agricultură ecologică.

I. Sprijin în sectorul legume fructe

Beneficiarii sprijinului sunt: persoane fizice membre ale asociaţiilor sau organizaţiilor profesionale legal constituite, persoane fizice autorizate, persoane juridice, membrii grupurilor de producători, ai grupurilor de producători recunoscute preliminar sau ai organizaţiilor de producători.

Condiţii generale pentru a beneficia de sprijin:

- să facă dovada utilizării dreptului de folosinţă a terenului;
- să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,25 ha;
- să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local pentru anul anterior acordării sprijinului.

Sprijinul se acordă pentru o suprafaţă de maximum 3 ha, de pe care sunt recoltate unul sau mai multe produse care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aparţin organizării comune de piaţă în sectorul legume-fructe.

Beneficiarii pot solicita acest sprijin financiar fie numai pentru suprafeţele de pe care sunt recoltate legume sau numai pentru suprafeţele de pe care sunt recoltate fructe.

Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene şi a Municipiului Bucureşti primesc cererile de sprijin, verifică eligibilitatea beneficiarilor şi elaborează situaţia centralizată privind beneficiarii sprijinului financiar.

II. Sprijin în sectorul agricultura ecologică

Beneficiarii sprijinului sunt: producători agricoli, persoane fizice sau juridice, activi în producţia primară de produse agricole obţinute în conformitate cu legislaţia din domeniu privind agricultura ecologică.

Condiţii generale pentru a beneficia de sprijin:

- să deţină cel puţin în folosinţă o suprafaţă de teren agricol de minim 0,25 ha cultivată în sistemul de agricultură ecologică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu;

- să fie înregistraţi în Registrul electronic al operatorilor din agricultura ecologică, ţinut de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Compartimentul de specialitate si in registrul electronic gestionat de responsabilul pentru agricultura ecologica din fiecare DADR;

- să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul administraţiei publice locale.
Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene şi a Municipiului Bucureşti primesc cererile de sprijin, verifică eligibilitatea beneficiarilor şi elaborează situaţia centralizată privind beneficiarii sprijinului financiar.

Sursa: MADR

Vizualizări: 111