Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiecte comune de mediu convenite la sedinta de guvern romana-ungara

Membrii Cabinetelor român şi ungar au convenit marţi, 21 octombrie 2008, asupra colaborării pe proiecte în domeniul protecţiei mediului şi au analizat stadiul proiectelor comune stabilite în cadrul şedinţelor anterioare de Guvern.

Proiectele comune în domeniul protecţiei mediului, apelor şi naturii sunt derulate, în prezent, prin programul Phare pentru Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria (Phare CBC) şi programul LIFE Natura. Prin programul Phare de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2004 - 2006, proiectele sunt implementate prin intermediul schemelor de granturi. Se află în derulare 14 proiecte în domeniul protecţiei mediului, apelor şi naturii, la nivelul judeţelor Arad, Timiş, Bihor şi Satu Mare. Suma totală alocată finanţării acestor proiecte este de 5,8 milioane Euro, din care cofinanţarea reprezintă aproximativ 2 milioane Euro.

Guvernele României şi Ungariei au convenit astăzi asupra posibilităţii de valorificare a experienţei ungare în ceea ce priveşte staţiile de epurare din Capitală. Cele două părţi au în vedere organizarea unui seminar comun româno-ungar, cu participarea autorităţilor locale, a operatorilor economici, autorităţilor publice centrale şi a altor factori interesaţi.

Punerea în funcţiune a unei staţii de epurare a apelor uzate în Bucureşti, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în domeniu, are atât o importanţă naţională, prin faptul că va asigura epurarea apelor uzate pentru circa 10% din populaţia României, cât şi una regională, întrucât va conduce la reducerea aportului de poluanţi în Dunăre şi Marea Neagră.

Printr-un alt document convenit, partea ungară şi-a arătat susţinerea pentru stabilirea sediului Secretariatul Permanent al Convenţiei Carpatice pe teritoriul României.

Oferta de găzduire înaintată de România cu privire la locaţia fizică a Secretariatului Permanent este oraşul Braşov. De asemenea, Guvernul României şi-a asumat o serie de responsabilităţi specifice politice şi materiale pentru susţinerea funcţionării Secretariatului.

Protecţia, conservarea şi ameliorarea calităţii mediului, incluzând conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice sunt probleme de interes pentru cele două Guverne. În acest context, membrii celor două Cabinete au convenit asupra instituirii regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa din zona de frontieră, în vecinătatea Parcului Naţional Körös-Maros din Republica Ungară.

Proiectul de hotărâre de Guvern privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa, care în prezent se află în procedura de avizare interministerială, s-a realizat ca urmare a derulării în zonă a proiectului PHARE CBC „Culoar româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii“.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 91