Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Lansarea primului apel de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013

Începând cu data de 15 octombrie 2008, Agenţia Naţională din Republica Ungară, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România, lansează primul apel de proiecte pentru cele două axe prioritare aferente Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. În cadrul acestui apel, cererile de finanţare se vor supune procedurii de evaluare într-o singură etapă - vor fi depuse documentaţii complete în termenul limită prevăzut (30 ianuarie 2009 – data poştei), fără posibilitatea de a redepune aplicaţia decât în cadrul unei alte solicitări de propuneri. Cererile de finanţare vor fi evaluate într-o singură rundă, devenind astfel posibilă compararea lor şi selectarea acelor proiecte care contribuie în cea mai mare măsură la obiectivul specific corespunzător respectivului domeniu.
Proiectele trebuie depuse la Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 din Budapesta, Republica Ungară.

Domeniile în care se pot depune proiecte sunt: transport, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, mediu, cooperare transfrontalieră în domeniul afacerilor, cercetării şi inovării, dezvoltare economică şi socială. Acest apel se adresează atât proiectelor care presupun realizarea de studii şi strategii, schimburi de experienţă, consolidarea parteneriatelor, organizarea de evenimente etc., cât şi proiectelor care presupun investiţii.

Durata de implementare variază între 12 şi 18 luni de la semnarea contractului de finanţare, iar sprijinul financiar nerambursabil solicitat trebuie să se încadreze între 10.000 euro şi 1 500 000 în funcţie de domeniul şi tipul de proiect.

Resursele financiare alocate din FEDR acestui prim apel sunt în valoare 16 746 954 EUR, care vor fi completate de contribuţiile Republicii Ungare şi României, totalul însumând 19 702 300 EUR.

Din bugetul total al unui proiect, Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) va finanţa 85% din totalul costurilor considerate eligible, iar bugetul de stat al fiecăreia dintre cele două state partenere în program va contribui cu 13% în cazul României, respectiv 10% în cazul Republicii Ungare. Diferenţa de până la 100% va fi acoperită de către partenerii din proiect, din contribuţie proprie.

Pentru ca proiectele să fie luate în considerare, acestea trebuie, în primul rând, să aibă impact transfrontalier, respectând cel puţin două din următoarele condiţii: să fie dezvoltat în comun de toţi partenerii din proiect, partenerii să contribuie la realizarea şi implementarea proiectului cu resurse umane comune, să asigure implementarea comună a proiectului şi să asigure în comun resursele financiare.

Pentru acest apel pot depune proiecte autorităţile publice locale, regionale sau centrale, ONG-urile, instituţii de învăţământ şi cercetare, Camere de Comerţ.

Detaliile despre acest apel de proiecte, inclusiv Ghidul Aplicantului (şi anexele aferente), le puteţi găsi pe site-ul oficial Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor www.mdlpl.ro, al BRECO Oradea www.brecoradea.ro şi pe site-ul VATI www.vati.hu.

Sursa:www.infocooperare.ro

Vizualizări: 62