Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Lansarea Cartei Verzi a Coeziunii Teritoriale

Cu ocazia sesiunii de deschidere a OPEN DAYS 2008 - Saptamâna Europeana a Regiunilor si Oraselor din data de 6 octombrie, Comisia Europeana a lansat Carta Verde a Coeziunii Teritoriale.

Totodata a fost lansata consultarea publica la nivelul Statelor Membre privind conceptul de coeziune teritoriala si valoarea sa adaugata ca cea de-a treia dimensiune a politicii de coeziune a UE. Carta Verde a Coeziunii Teritoriale reprezinta un raspuns al Comisiei Europene la solicitarea Statelor Membre si a Parlamentului European.

La consultarea nationala sunt asteptate contributii ale autoritatilor publice de la nivel central, regional, local, ale partenerilor economici si sociali, reprezentantilor mediului academic, societatii civile, cu scopul de a avea o întelegere mai buna a conceptului de coeziune teritoriala si a implicatiilor sale asupra continutului viitoarei politici de coeziune a UE.

Consultarea publica asupra Cartei Verzi a Coeziunii Teritoriale, care va raspunde la întrebarile din finalul documentului, se va desfasura pâna pe 28 februarie 2009, Comisia Europeana urmând sa prezinte rezultatele consultarii la finele primaverii anului 2009. Pentru informatii suplimentare, puteti accesa site-ul Comisiei:
ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/index_en.htm

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL) va lansa consultarea nationala asupra Cartei Verzi a Coeziunii Teritoriale în data de 28 octombrie 2008, cu ocazia conferintei internationale „Competitivitate si Coeziune Teritoriala în estul si sud-estul europei”, urmând ca procesul consultarii sa se desfasoare dupa un calendar care va fi ulterior publicat pe site-ul MDLPL, www.mdlpl.ro.

CARTA VERDE A COEZIUNII TERITORIALE – SCURTA SINTEZA

Pornind de la ideea ca teritoriul Europei prezinta o structura a asezarilor marcata de un relativ echilibru între asezarile puternic urbanizate si cele rurale, Carta Verde subliniaza faptul ca acest aspect reprezinta o oportunitate pentru Europa. Pe de alta parte, elemente cu valenta teritoriala, precum concentrarea teritoriala, distanta si diviziunea administrativa, alaturi de caracteristicile geografice ale unor teritorii sunt considerate drept principalele obstacole în calea dezvoltarii economice si sociale.

Aceste obstacole ar trebui transformate în linii de actiune, astfel:

Concentrarea teritoriala – Depasirea diferentelor sub aspectul densitatii.

Aglomerarile urbane pot genera atât efecte pozitive, cât si negative. În astfel de teritorii poate exista atât o concentrare mare a inovarii si productivitatii, dar si a poluarii si excluziunii sociale. Carta Verde sugereaza ca o coordonare mai buna este esentiala pentru a facilita complementaritatea functiilor dintre orasele mari si regiunile înconjuratoare, ducând la maximizarea contributiei fiecarui teritoriu la prosperitatea Uniunii în ansamblul sau.

Distanta – Interconectarea teritoriilor.
La ora actuala, accesul la servicii publice precum serviciile sanitare, educatie si retele energetice sustenabile, transport eficient, Internet este inegal distribuit la nivelul Uniunii Europene. În unele zone rurale, în medie 40% din populatie locuieste la peste 30 minute distanta de un spital si 43% la mai mult de o ora distanta de o universitate. De asemenea, la nivelul anului 2007, accesul la Internet în aceste zone a fost, în medie, cu 15% mai scazut decât în mediul urban.

Diviziunea administrativa – consolidarea cooperarii teritoriale.
Astfel, problemele de mediu, asociate schimbarilor climatice, inundatiilor, pierderii biodiversitatii sau problemele legate de fenomenul navetismului nu tin cont de limitele administrative, Carta Verde sugerând ca aceste probleme pot fi abordate mai eficient cu ajutorul unei cooperari consolidate la diverse niveluri administrative (local, regional, transfrontalier etc.). Politica de coeziune a UE sprijina cooperarea teritoriala, prin intermediul programelor de cooperare teritoriala internationala, transfrontaliera si interregionala, însa în Carta Verde se sugereaza ca ar trebui facut mai mult în acest sens.

Caracteristicile geografice ale anumitor regiuni: zonele montane, zonele insulare, regiunile cu densitate scazuta a populatiei, zonele costiere si zonele cele mai îndepartate ale UE (outermost regions) sunt, de asemenea, considerate bariere pentru o dezvoltare armonioasa a teritoriului UE.

Întrebarile la care intentioneaza sa raspunda Carta Verde sunt legate de:

  • definitia coeziunii teritoriale si elementele suplimentare pe care le aduce în plus fata de coeziunea economica si sociala;
  • scara si dimensiunea ariei vizate de actiunea politica, pentru asigurarea coeziunii teritoriale (probleme legate de subsidiaritate, necesitatea unor masuri adecvate în functie de caracteristice geografice ale teritoriilor);
  • consolidarea cooperarii teritoriale (rolul Comisiei Europene în sprijinirea cooperarii teritoriale, necesitatea unor noi forme de cooperare teritoriala, instrumente legislative si financiare pentru sprijinirea cooperarii);
  • consolidarea coordonarii (caile de îmbunatatire a coordonarii între politicile sectoriale si teritoriale, a coerentei politicilor teritoriale, a coordonarii politicilor comunitare si nationale în vederea cresterii coeziunii teritoriale)
  • noile parteneriate teritoriale (nevoia implicarii unor noi actori în procesul de decizie, modul de atingere a nivelului dorit de participare a actorilor);
  • îmbunatatirea gradului de întelegere a coeziunii teritoriale cu ajutorul indicatorilor.

ISTORICUL COEZIUNII TERITORIALE PE SCURT

Dezbaterea privind coeziunea teritoriala a debutat la începutul anilor nouazeci, conducând la adoptarea Perspectivei Europene a Dezvoltarii Teritoriale, în 1999. Comisia a dezvoltat acest demers consolidând cooperarea teritoriala prin intermediul programului INTERREG si prin constituirea, în 2002, a Retelei Europene de Observare a Planificarii Teritoriale (ESPON – European Spatial Planning Observation Network).

Adoptarea Agendei Teritoriale a UE, în mai 2007, la Leipzig si a Primului Program de Actiuni al Agendei Teritoriale, noiembrie 2007, au dat un nou impuls dezbaterii, identificând sase prioritati teritoriale (de la clustere de inovare regionala, structuri ecologice si resurse culturale, pâna la dezvoltarea policentrica a asezarilor si la noi forme de guvernanta). De asemenea, la finele anului 2007, Comisia a invitat Statele Membre sa raspunda unui chestionar privind definirea si implementarea conceptului de coeziune teritoriala la nivel national.

Presedintia franceza a Consiliului UE va contribui la aceasta dezbatere prin organizarea a doua evenimente majore:
  • Conferinta asupra Coeziunii Teritoriale si Viitorul Politicii de Coeziune, care va avea loc în Paris, pe 30-31 Octombrie;
  • întâlnirea informala a ministrilor responsabili cu amenajarea teritoriului si dezvoltarea regionala, la Marsilia, pe 24 - 26 Noiembrie
Sursa: MDLPL

Vizualizări: 194