Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de OUG privind implicarea băncilor în gestionarea fondurilor pe POC 4.1.1-investiții productive și PNRR-digitalizarea IMM-urilor

Astăzi, 3 februarie 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat spre consultare publică proiectul de OUG privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care își propune să conducă la accelerarea verificării cererilor beneficiarilor și plata la timp a sprijinului financiar către aceștia în condițiile asigurării unui management financiar eficient al fondurilor angajate.

Ordonanța de urgență propusă stabilește un cadru alternativ, care presupune participarea, alături de instituțiile dedicate ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a unor instituții financiar-bancare în procesele de verificare preliminară administrativă și la fața locului asupra cheltuielilor efectuate de beneficiarii de finanțare.

Prin ordonanța de urgență propusă vor fi reglementate următoarele aspecte:

 • Cerințe minime de eligibilitate a instituțiilor financiar-bancare participante;
 • Prevederi aplicabile proiectele finanțate prin Axa Prioritară IV – „Investiții în activități productive” Program operațional Competitivitate 2014 – 2020; rolul partenerului bancar, mecanism de implementare și obligații ale beneficiarilor;
 • Prevederi aplicabile proiectelor finanțate prin Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Investiția  I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Planul Național de Redresare și Reziliență (C9.I3.M1); rolul partenerului bancar, mecanism de implementare și obligații ale beneficiarilor.

Cadrul legal instituit prin ordonanța de urgență propusă va permite desfășurarea unui flux financiar și tehnic în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor de finanțare gestionate de MIPE, astfel:

 • MIPE alimentează contul de tranzit deschis la fiecare partener bancar cu 50% din totalul ajutorului financiar nerambursabil aferent contractelor de finanțare ale beneficiarilor arondați partenerului bancar respectiv;
 • Partenerul bancar, prin personalul desemnat, efectuează verificarea preliminară a cererilor de prefinanțare / plată / rambursare / transfer depuse de beneficiarii de finanțare, în vederea avizării plăților solicitate de aceștia; 
 • Autoritatea de management / Coordonatorul de reformă și investiții efectuează propriile verificări conform procedurii de autorizare a cheltuielilor, autorizând plata sumelor aferente cererilor de prefinanțare/plată/rambursare/transfer verificate; 
 • În baza sumelor autorizate la plată, autoritatea de management / coordonatorul de reformă și investiții întocmește periodic un borderou de ordonanțare la plată pe care îl transmite partenerului bancar;
 • În baza borderoului de ordonanțare, partenerul bancar virează sumele aferente către beneficiarii identificați în borderou, în conturile lor speciale;
 • Beneficiarii utilizează sumele virate conform prevederilor contractelor de finanțare și, în situația nerespectării prevederilor contractuale și/sau legale, la solicitarea autorității de management/coordonatorului de reformă și investiții, restituie către MIPE sumele neeligibile/plătite necuvenit;
 • Partenerul bancar solicită autorității de management / coordonatorului de reformă și investiții alimentarea contului de tranzit până la concurența cu suma totală rămasă de plată către beneficiarii aferenți partenerului bancar respectiv, atunci când soldul contului de tranzit atinge 10% din suma inițială plătită de autoritatea de management / coordonatorului de reformă și investiții
 • Autoritatea de management / coordonatorul de reformă și investiții verifică solicitarea de alimentare a contului de tranzit și virează partenerului bancar sumele solicitate;
 • După finalizarea plăților, conform contractelor de finanțare, către beneficiarii alocați partenerului bancar, acesta din urmă virează către MIPE soldul neutilizat al contului de tranzit.

Prin Ordonanța de urgență propusă se creează cadrul legal pentru încheierea unui acord de colaborare cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București pentru ca MIPE să poată primi asistență tehnică de specialitate în procesul de evaluare a soluțiilor de digitalizare cu un grad înalt de complexitate, implementate în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR, pentru care MIPE are rolul de coordonator de reformă și investiții.

Descarcă proiectul de OUG

Perioada de consultare publică este în conformitate cu art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003. Propunerile și sugestiile de modificare pot fi transmise la adresa secretariat.dgpcs@mfe.gov.ro

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE

Documente
OUG banci.zip
Vizualizări: 516