Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Set de măsuri de simplificare a gestionării fondurilor europene pentru 2021-2027, în consultare publică!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat joi, 2 februarie 2023, în consultare publică OUG privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

Potrivit notei de fundamentare, prezentul act normativ vizează următoarele aspecte:

 • asigurarea predictibilității calendarului de lansări la nivel de program pentru beneficiari, astfel încât să se prevină și eventuale suprapuneri de apeluri cu aceeași tematică în perioade similare de timp;
 • asigurarea transparenței alocării fondurilor externe nerambursabile prin publicarea în consultare publică a ghidului solicitantului;
 • asigurarea resurselor necesare pentru evaluarea și selecția proiectelor;
 • simplificarea modalității de evaluare a proiectelor:
  • condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile fac obiectul declarații unice a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare;
  • evaluarea conformității administrative este complet digitalizată; 
  • evaluarea tehnico-financiară se realizează pe baza unui număr redus de criterii și a subcriteriilor, astfel încât acestea să permită selecție mai rapidă, parțial digitalizată și automatizată prin interoperabilitatea diferitelor sisteme informatice care asigură furnizarea de informații despre situația juridică și financiară a potențialilor beneficiari;
  • îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate se realizează în etapa de contractare, când solicitantul trebuie să facă dovada celor declarate prin declarația unică. Solicitantului nu i se vor solicita documentele deja verificate în procesul de evaluare tehnică și financiară.
 • stabilirea unui prag de excelentă, care permite unui proiect să fie selectat în mod automat pentru aprobare și contractare;
 • eficientizarea și accelerarea procesului de implementare a proiectelor, inclusiv prin îmbunătățirea funcționalităților MySMIS2021/SMIS2021+ prin automatizarea anumitor acțiuni în diversele etape din ciclul de viață al programului/proiectelor;
 • introducerea mecanismului specific de monitorizare bazat pe indicatori de etapă, definiți ca repere cantitative sau calitative față de care este apreciat progresul implementării unui proiect
 • consolidarea funcției de monitorizare a proiectelor la nivelul autorității de management/organismului intermediar după caz, elaborarea unui plan de monitorizare, parte a contractului de finanțare, care stabilește o serie de indicatori de etapă pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului;
 • crearea unui cadru de performanță care să asigure o responsabilizare a părților semnatare a proiectelor, astfel încât, în cazul nerespectării repetate a indicatorilor de etapă și a planului de măsuri de recuperare a întârzierilor, să se permită rețineri din sumele alocate prin proiect pentru ca în final să conducă  la rezilierea contractelor. Fondurile rămase disponibile după aplicarea reținerilor financiare rămase definitive se realocă prin grija autorității de management pentru proiectele aflate în rezervă sau pentru alte priorități sau către alte acțiuni în cadrul aceleiași priorități, cu respectarea prevederilor legale naționale și europene în vigoare;
 • în cadrul procesului de monitorizare a proiectelor, beneficiarul elaborează, trimestrial, Rapoarte de progres, iar autoritatea de management/organismul intermediar elaborează  Rapoartele de vizită la fața locului;
 • stabilirea aspectelor de formă care nu presupun semnarea unui act adițional la contractul de finanțare (proiect) şi care se realizează prin notificare;
 • obligativitatea elaborării Manualului Beneficiarului care să includă prevederi explicite, inclusiv etape, documente și orice informație necesară beneficiarului în relația cu autoritatea de management/organismul intermediar, inclusiv în ceea ce privește managementul financiar, monitorizare, verificarea, autorizarea și rambursarea cheltuielilor, atât pentru perioada de implementare, cât și pentru perioada de durabilitate; 
 • accelerarea implementării și valorificării măsurilor de interoperabilitate și colaborare între autorități pentru creșterea eficienței și simplificării activităților de verificare a condițiilor  de eligibilitate, prin schimbul de informații între autorități, cu efecte pozitive în ceea ce privește reducerea sarcinii administrative a solicitanților de fonduri în etapa de evaluare, selecție și contractare a proiectelor.

Proiectul de OUG este în consultare publică pe o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.

Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail:secretariat.dgpcs@mfe.gov.ro

Descarcă documentele

Ana-Maria Apetrei,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE

Vizualizări: 2049