Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Al doilea apel de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria, a lansat al doilea apel de proiecte pentru cele trei axe prioritare aferente Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. În cadrul acestui apel, proiectele pot fi depuse continuu, iar evaluarea se face trimestrial, începând cu 31 ianuarie 2009. În urma evaluării, proiectele vor fi selectate pentru finanţare până la epuizarea bugetului de aproximativ 101 milioane euro, alocat acestui apel.

Domeniile în care se pot depune proiecte sunt: transporturi, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, mediu, dezvoltare economică şi socială. Acest apel se adresează atât proiectelor care presupun realizarea de studii şi strategii, schimburi de experienţă, consolidarea parteneriatelor, organizarea de evenimente etc., cât şi proiectelor care presupun investiţii.

Pentru proiectele de investiţii, durata de implementare este de maximum 30 luni de la semnarea contractului de finanţare, iar sprijinul financiar nerambursabil solicitat trebuie să se încadreze între 500.000 euro şi 8.000.000 euro, în funcţie de domeniul pentru care se depune proiectul. De exemplu, în domeniul mediului proiectele trebuie să se încadreze între 500.000 euro şi 6.000.000 euro.

Pentru celelalte proiecte, durata de implementare nu trebuie să depăşească 18 luni de la data semnării contractului de finanţare, iar sprijinul financiar nerambursabil solicitat trebuie să se încadreze între 250.000 Euro şi 1.500.000 Euro. Excepţie fac proiectele din categoria people-to-people, a căror durată nu trebuie să depăşească 12 luni de la data semnării contractului, iar suma nerambursabilă solicitată trebuie să se încadreze între 30.000 Euro şi 250.000 Euro.

Din bugetul total al unui proiect, Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) va finanţa peste 84% din totalul costurilor considerate eligible, iar bugetul de stat al fiecăreia dintre cele două state partenere în program va contribui cu 13% pentru instituţiile publice şi pentru ONG-uri. Diferenţa de până la 100% va fi acoperită de către partenerii din proiect, din contribuţie proprie.

Pentru ca proiectele să fie luate în considerare, acestea trebuie, în primul rând, să aibă impact transfrontalier, adică să respecte cel puţin două din următoarele condiţii: să fie dezvoltat în comun de toţi partenerii din proiect, partenerii să contribuie la realizarea şi implementarea proiectului cu resurse umane comune, să asigure implementarea proiectului în comun şi să pună în comun resursele financiare. Un alt aspect care trebuie avut în vedere este numărul de parteneri: într-un proiect numărul maxim al acestora este de 5, inclusiv liderul de proiect.

Pentru acest apel pot depune proiecte autorităţile publice locale, regionale sau centrale, ONG-urile, instituţii de învăţământ şi cercetare.

Detalii despre acest apel de proiecte, inclusiv Pachetul Solicitantului (cu Cererea de Finanţare, Ghidul solicitantului şi anexele aferente), puteţi găsi pe site-ul oficial al programului www.cbcromaniabulgaria.eu, pe site-ul Autorităţii de Management www.mdlpl.ro şi pe site-ul BRCT Călăraşi www.calarasicbc.ro.

Proiectele trebuie depuse la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, unde se află şi Secretariatul tehnic Comun al programului România-Bulgaria.
Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email robg@mdlpl.ro

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 133