Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ADR Nord-Vest: Concurs pentru ocuparea unui post de Expert cu rol de ofițer monitorizare

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat luni, 16 ianuarie 2023, anunțul pentru ocuparea unui post vacant de Referent responsabil gestionare documente în cadrul Departamentului Monitorizare Proiecte – Direcția Monitorizare Proiecte – Direcția AMPR 2021-2027, pe perioada determinată de 36 luni, cu normă întreagă.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Primeşte, înregistrează şi păstrează evidenţa documentelor primite;
 • Asigură circuitul documentelor conform procedurilor interne;
 • Organizează documentele astfel încât să aibă acces rapid la informaţii;
 • Înregistrează documentele în registrele speciale și programele informatice specifice;
 • Înregistrează corespondenţele în registrul de corespondenţă electronic;
 • Introduce datele iniţiale şi actualizează bazele de date, conform manualelor de operare;
 • Realizează arhivarea corespondenţei pentru departament;
 • Realizează arhivarea pe dosare a documentelor aferente proiectelor;
 • Asigură buna păstrare a documentelor şi actelor aflate în perioada de arhivare;
 • Asigură confidenţialitatea datelor;
 • Urmează procedurile de gestiune a arhivei şi asigură protecţia documentelor;
 • Asigură logistica și consumabilele necesare activității departamentului;
 • Asigură planificarea și organizarea ședințelor departamentului și participă la acestea (dacă este cazul).

Cerinţe:

 • Educaţie şi calificări: Studii universitare, nivel licenţă.
 • Experienţa: De minimum 1 an în domeniul studiilor universitare absolvite.
 • Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:
 • Capacitate de planificare şi control;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Capacitate de organizare;
 • Multitasking;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Memorie bună;
 • Atenţie distributivă;
 • Eficienţă în condiţii de presiune;
 • Gândire analogică;
 • Înclinaţie către analiză şi investigare;
 • Cunoștințe de operare PC, minim Office Word, Excel, PowerPoint.

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România cu toate modificările și actualizările;

Informaţii organizatorice:

 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 25.01.2023, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • Copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • Scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • Copii după documentele de studii;
  • Copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • Copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • Cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 27.01.2023, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum, testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 31.01.2023, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 02.02.2023, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 06.02.2023, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 08.02.2023, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie. 

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 332