Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Lansarea proiectului “Zestrea moldovenilor”

comunicat de presa
Consiliul Local Lipovãt, prin Centrul Cultural „Stefan Ciobotãrasu”, aflat în administrarea sa, anuntã lansarea proiectului intitulat: „Zestrea moldovenilor”, finantat prin Programul de Vecinãtate România - Republica Moldova 2004-2006, Componenta PHARE CBC 2006, având Cod PERSEUS: RO 2006/018-447.01.02.16.

Partenerii implicati sunt: Consiliul Local Lipovãt, Consiliul Raional Leova si Consiliul Judetean Vaslui. Valoarea totalã a proiectului este de 54.905,00 Euro, din care 49.405,00 Euro reprezintã contributia nerambursabilã a Uniunii Europene.

În data de 17.09.2009 s-a semnat contractul de grant pentru acest proiect, fapt ce declanseazã implementarea proiectului pe o perioada de 10 luni.

Obiectivele specifice propuse prin proiect vizeazã reînvierea si promovarea dansului si cântecului popular ca formã de comunicare si manifestare socialã între tineri de pe ambele maluri ale Prutului, prin înfiintarea unui ansamblu folcloric si organizarea de evenimente folclorice comune ale ansamblurilor din Lipovãt (judetul Vaslui – România) si Filipeni (raionul Leova – Republica Moldova). Grupurile tintã ale proiectului sunt constituite din elevii si tinerii din cele douã comunitãti, implicati în activitãtile culturale, persoanele active în domeniul cultural si membrii colectivului Centrului Cultural din Lipovãt.

Activitãtile principale care vor fi realizate pe parcursul proiectului sunt:
• Amenajarea spatiului necesar desfãsurãrii activitãtilor Centrului Cultural din Lipovãt;
• Constituirea ansamblului de dansuri si cântece populare ”FLORI DE TEI” în comuna Lipovãt;
• Organizarea si desfãsurarea sezãtorii „Din bãtrâni lãsate” în Republica Moldova, Raionul Leova, satul Filipeni;
• Prezentarea ansamblului de cântece si dansuri populare ”FLORI DE TEI” si a partenerilor – ansamblu ”LINO-LEANO” în cadrul sãrbãtorii dedicate ”ZILEI COMUNEI”;
• Organizarea, la sediul solicitantului, în cadrul festiv, a evenimentului de finalizare a proiectului la care vor participa oficialitãti locale, reprezentantii unor institutii si organizatii importante din zonã si mass media localã.

Persoanã de contact:
Rusu Maricel
Centrul Cultural „Stefan Ciobãtãrasu”, comuna Lipovãt
Telefon 0235-345682
Telefon/ fax 0235-345759
E-mail: primarialipovat@yahoo.co.uk

sursa: www.mdlpl.ro

Vizualizări: 104