Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Primãria orasului Deta anuntã finalizarea proiectului „Strategii pentru viitor prin cooperare transfrontalierã dintre orasul Deta (judetul Timis) si comuna Èoka (Devernobanatski)

Proiectul, finantat de Uniunea Europeanã prin Programul de Vecinãtate România – Serbia 2005, Phare CBC, Prioritatea 2, Fondul proiectelor mici, linia bugetarã 2005/017-538.01.02.21, a avut ca solicitant principal Consiliul Local al Orasului Deta, partenerul transfrontalier al aplicantului fiind Consiliul Local al comunei Èoka, districtul Banatul de Sud (Republica Serbia).

Proiectul s-a derulat pe o perioadã de 12 luni începând cu luna octombrie 2007 si a avut un buget total de 33.380 EURO.

Obiectiv general a vizat crearea unui portofoliu operational de cooperãri, continue si durabile la nivelul administratiei publice locale, a mediului de afaceri si populatiei din orasul Deta si din comuna Èoka prin promovarea cadrului institutional si dezvoltarea de parteneriate între persoane si grupuri din zona de granitã în vederea creãrii unei baze solide pentru dezvoltarea economico-socialã echilibratã dintre România si Republica Serbia prin aplicarea principiilor cooperãrii transfrontaliere.

Dintre obiectivele specifice amintim:

1. Dezvoltarea capacitãtii institutionale a Administratiei Publice Locale a orasului Deta si a administratiei publice locale din comuna Èoka pentru a deveni capabile sã promoveze cadrul institutional si sã gestioneze în parteneriat programele de dezvoltare economico-socialã din zona de frontierã comunã.
2. Cunoasterea reciprocã de cãtre reprezentantii celor douã localitãti partenere ( administratia publicã, ONG-uri, intreprinzãtori si asociatii agricole din Deta si Èoka implicate în proiect) a sistemului de functionare a aparatului administrativ, sectorului neguvernamental si pietei din tara vecinã, din punct de vedere legislativ, financiar si al dezvoltãrii parteneriatelor.
3. Elaborarea strategiei de dezvoltare economico - socialã si promovarea activã a orasului Deta prin colaborarea transfrontalierã cu Èoka si cu implicarea membrilor comunitãtii.

Beneficiarii finali ai proiectului au fost :
• Personalul din administratia publicã localã a orasului Deta si a comunei Èoka;
• Organizatii non-guvernamentale din cele douã localitãtii înfrãtite;
• Întreprinzãtori din localitãtile Deta si Èoka;
• Agricultori si asociatii agricole din cele douã localitãti;
• Agentii economici din Deta si Èoka;
• Populatia din Deta si Èoka, vizitatorii din cele douã zone.

Prin implementarea proiectului s-au obtinut urmãtoarele rezultate :
• 24 persoane din cadrul primãriei Deta au obtinut diplome E.C.D.L (Permisul European de Conducere a Computerului);
• 12 persoane din administratia publicã a primãriei orasului Deta si 4 persoane din primãria comunei Èoka au asimilat cunostinte de comunicare si management de proiect;
• Participantii la instruiri au dobândit aptitudini necesare pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare si cooperare în domeniul Planificãrii Strategice în folosul ambelor pãrti ale granitei;
• Elaborarea, respectiv actualizarea strategiei de dezvoltare locala;
• Realizarea de schimburi de experientã între beneficiarii finali ai proiectului.;
• Mai mult de 50 persoane au fost implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare economico–localã a orasului Deta, dintre care 20 din localitatea Èoka;
• Amenajarea si dotarea unei sãli cu 50 de locuri destinatã reuniunilor si evenimentelor publice cu aparatura I.T. performanta.

PRIMÃRIA ORASULUI DETA
Str. Victoriei nr. 32, C.P. 305200, oras Deta, jud Timis
Tel: 0256-390466, 0256-390606, Tel/Fax: 0256-390511,
Persoana de contact: Dutã Gheorghe
E-mail: pl_deta@net69.ro

sursa: www.mdlpl.ro

Vizualizări: 179