Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MCTI achizitioneaza servicii de expertiza pentru evaluarea tehnica, economica si financiara a proiectelor finantate din Fonduri Structurale

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) anunţă publicarea în SEAP, în data de 29.09.2008 a licitaţiei pentru servicii de expertiză cod CPV 71319000-7, în vederea realizării evaluării tehnice, economice şi financiare pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Axei prioritare III – “TIC pentru sectoarele privat şi public”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).

MCTI urmăreşte achiziţia de servicii de expertiză tehnică, economică şi financiară pe şapte loturi pentru evaluarea propunerilor de proiecte depuse în cadrul „Apelurilor de proiecte” lansate în cadrul POS CCE, Axa prioritară III. Apelurile sunt gestionate de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) ce funcţionează la nivel de direcţie generală în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. Scopul procesului de evaluare a proiectelor este de a examina propunerile de proiecte care au trecut de etapa de verificare a eligibilităţii şi de a analiza şi puncta aceste proiecte (în baza unui punctaj aferent anexei privind grila de evaluare tehnico - economică din cadrul Ghidului Solicitantului pentru care a fost lansat Apelul de proiecte), urmând ca după evaluare şi în functie de punctajul obţinut, toate proiectele să fie aprobate de Comitetul de Selecţie.

Obiectul contractului, îl constituie achiziţionarea de servicii de expertiză pentru evaluarea tehnică, economică şi financiară, depuse de autorităţi publice locale sau centrale cât şi de companii private (IMM-uri).

În vederea stabilirii eligibilităţii ofertantului, MCTI solicită ca agentul economic să facă dovada unor referinţe pentru activităţi similare (prestarea de activităţi de consultanţă sau expertiză) şi resurse disponibile necesare implementării contractului, care vor fi luate în considerare în faza de eligibilitate şi de selecţie.
Criteriul de atribuire a contractului / contractelor de achiziţii publice este preţul cel mai mic (per proiect). Oferta tehnică şi financiară se va depune separat pentru fiecare lot în parte.

Documentele aferente procesului de licitaţie se regăsesc pe site-ul www.e-licitaţie.ro la secţiunea anunţuri de participare, având numărul de ordine 64947.

Sursa: MCTI

Vizualizări: 133