Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Burse de 1000 de euro pentru formarea de specialisti în domeniile de interes ale Uniunii Europene

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, instituirea burselor „Titu Maiorescu” pentru efectuarea unor studii de masterat, doctorat sau stagii cercetare în străinătate, necesare formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene.

Bursele se instituie pe o perioadă de 5 ani consecutivi, începând cu 2008.
Se vor acorda, anual, 250 burse „Titu Maiorescu”, cu durata de trei luni, pentru domeniile: administraţie europeană, politica regională, instituţii europene şi legătura cu instituţiile naţionale, drept european, justiţie şi afaceri interne, agricultură/politici agricole, politica în domeniul transporturilor, politica industrială şi de întreprindere, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, politici sociale şi de ocupare a forţei de muncă, politici în domeniul sănătăţii, energie, politici de mediu în Uniunea Europeană, bugetul Uniunii Europene, managementul fondurilor de coeziune şi structurale, managementul proiectelor (PCM - Project Cycle Management), societatea informaţională în Uniunea Europeană, specializări pe domenii de aquis - statistică (EUROSTAT) şi piaţă internă, politici educaţionale, multilingvism.

Pentru obţinerea unei burse „Titu Maiorescu”, solicitanţii trebuie să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, absolvenţi de studii universitare de lungă durată şi studenţi la masterat sau doctoranzi în instituţii de învăţământ româneşti acreditate. Mai pot beneficia de aceste burse, în cazul în care îndeplinesc primele două condiţii, deţinătorii titlului de doctor în ştiinţe şi personalul încadrat în instituţii şi autorităţi publice sau în alte instituţii de drept public din România.

Bursele vor fi finanţate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) iar instituţia responsabilă de selectarea şi finanţarea bursierilor, din bugetul alocat de MECT, va fi Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate.

Fiecărui bursier i se va acorda suma de 1000 EUR, lunar, pe perioada stagiului şi îi vor fi asigurate cheltuielile de transport internaţional până la locul de stagiu şi retur, o singură dată.

Bursierii vor fi selectaţi prin concurs naţional, pe baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei, care va fi elaborat în 30 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ privind instituirea burselor „Titu Maiorescu”.

Plecarea la studii în străinătate are loc pe bază de contract, printre clauzele acestuia numărându-se obligaţia bursierului ca, la întoarcerea în ţară, să desfăşoare în instituţia de unde provine, timp de 3 luni, o activitate de aplicare a cunoştinţelor dobândite, în caz contrar impunându-i-se plata cheltuielilor aferente stagiului de bursă.

Decizia de instituire a burselor „Titu Maiorescu” a fost necesară ca urmare a faptului că perioada de acordare a unor burse similare, „Nicolae Titulescu”, a expirat la sfârşitul anului 2007.

Informaţii de background:
Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, instituţie publică aflată în subordinea MECT, a fost înfiinţată prin HG nr. 1861/2005, pentru administrarea programelor de burse în străinătate oferite de Guvernul României, autorităţi publice, fundaţii, donatori sau alte state.

Scopul burselor acordate de Centru este cercetarea pe teme de interes pentru societatea românească actuală, devenită parte a comunităţii europene.
Până în prezent, Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate a gestionat şi acordat bursele de studii postuniversitare şi postdoctorale „Nicolae Titulescu” pentru formarea de specialişti în scopul integrării în Uniunea Europeană, instituite prin HG nr. 903/2003 pentru o perioadă de 4 ani consecutivi.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 182