Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Transparency International Romania: Raportul de Monitorizare a gestiunii fondurilor structurale în Romania

Transparency International Romania, a lansat luni, 29 septembrie 2008, Raportul de Monitorizare a gestiunii fondurilor structurale în Romania şi Ghidul de Integritate în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene.

Raportul de monitorizare şi Ghidul de Integritate au fost realizate în cadrul proiectului Crearea unei reţele naţionale de ONG-uri cu scopul monitorizării integrităţii utilizării fondurilor structurale în Romania implementat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, prin Programul PHARE Societatea Civilă 2005, derulat de Transparency International Romania, alături de Autoritatea de Audit şi alte 12 organizaţii non-guvernamentale locale.

Raportul de Monitorizare a fost realizat pe baza unei cercetări derulate la nivelul celor 8 Regiuni de dezvoltare, în perioada mai – august 2008. Concluziile raportului vizează stadiul de pregătire al autorităţilor la nivel central şi local, în gestionarea în condiţii de integritate şi transparenţă a fondurilor structurale.

La elaborarea raportului au contribuit cele 12 organizaţii neguvernamentale locale membre ale reţelei naţionale de ONG-uri, iar rezultatele se bazează pe informaţiile obţinute ca urmare a unor solicitări de informaţii publice trimise către toate consiliile judeţene, precum şi prin monitorizarea website-urilor acestor instituţii.

Monitorizarea a avut în vedere:
• evaluarea gradului de respectare a atribuţiilor conform prevederilor legale în vigoare, de către instituţiile responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor structurale şi
• evaluarea gradului de respectare a standardelor de integritate de către entităţile responsabile în cadrul fiecărei etape din managementul fondurilor structurale: programare, implementare, evaluare, monitorizare.

Ghidul de Integritate în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene a fost elaborat ca răspuns la nevoile identificate prin Raportul de monitorizare şi abordează importanţa fondurilor structurale şi de coeziune pentru dezvoltarea socio-economică a Romaniei, subliniind, în acest context, necesitatea asigurării unei gestionări corecte şi eficiente - atat din perspectiva autorităţilor publice care coordonează administrarea acestor resurse financiare, cat şi din perspectiva beneficiarilor propriu-zişi ai acestor fonduri.

Ghidul se adresează societăţii civile, instituţiilor şi autorităţilor publice la nivel central şi local, precum şi publicului larg, şi prezintă principalele mecanisme pentru asigurarea integrităţii în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene. Totodată Ghidul propune o metodologie de monitorizare a gestiunii fondurilor structurale în Romania, care va putea fi valorificată ulterior de reprezentanţii societăţii civile sau ai instituţiilor publice, şi un set de măsuri în vederea consolidării cadrului de integritate în procesul de administrare a fondurilor europene.

Avand în vedere concluziile Raportului de monitorizare şi rezultatele dezbateri publice organizate în data de 18 septembrie, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor centrale, cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene, şi ale ONG-urilor membre în reţeaua de monitori, Transparency International Romania recomandă:
• Elaborarea unui regulament interior cadru, de organizare şi funcţionare a tuturor Autorităţilor de Management, care să poată fi ulterior adaptat specificului fiecăreia dintre acestea.
• Modificarea modalităţii de selecţie a reprezentanţilor mediului socio-economic în Comitetele de Monitorizare şi Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare, şi respectiv introducerea unor criterii corespunzătoare în selecţia reprezentanţilor societăţii civile
• Crearea unui sistem de informare şi publicitate la nivel naţional, care să integreze o interpretare unitară a conceptului de informaţie publică referitoare la programele operaţionale şi la proiectele eligibile din cadrul acestora.
• Stabilirea unui cadru coerent de co-finanţare la îndemana tuturor categoriilor de beneficiari, care să sprijine accesarea fondurilor europene.
• Asigurarea unui proces transparent şi deschis de evaluare şi selecţie a proiectelor, pe toata perioada derulării procedurilor de evaluare, care să permită comunicarea cu beneficiarii

Persoana de contact:
Victor Alistar – Director Executiv, TI Romania
(victor@transparency.org.ro).

Sursa: www.transparency.ro

Vizualizări: 84