Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A început procedura de contractare în cadrul Acțiunii 4.1.1. BIS

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat marți, 29 noiembrie 2022, începerea procedurii de contractare în cadrul Acțiunii 4.1.1. BIS – „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”.

Eligibilitatea, punctajul și ordinea cererilor depuse în cadrul Acțiunii 4.1.1. BIS au fost stabilite automat de aplicația de gestiune a cererilor de finanțare implementată pe platforma IMM Recover, la finalul sesiunii de depunere on-line a proiectelor.

Conform clasamentului se vor încheia 467 contracte de finanțare, cu clauză suspensivă, astfel:

  • 267 contracte cu beneficiari din domeniul industriei alimentare, totalizând 74.613.452,74 euro, cu primii solicitanți eligibili ai clasamentului, în ordinea punctajului total obținut în urma aplicării criteriilor de selecție;
  • 200 contracte cu beneficiari din domeniul construcțiilor, totalizând 74.916.054,61 euro, cu primii solicitanți eligibili ai clasamentului, în ordinea punctajului total obținut în urma aplicării criteriilor de selecție.

Încheierea cu clauză suspensivă implică faptul că etapa de lichidare a angajamentelor, respectiv plățile/rambursările asumate de autoritatea de management, va avea loc numai dacă și în măsura în care, în urma evaluării post-contractare, proiectele îndeplinesc toate condițiile de conformitate administrativă și de eligibilitate. Informațiile se regăsesc în Condițiile specifice, Anexa 1 la Contractul de finanțare, la capitolul Prevederi suplimentare specifice cu privire la drepturile și obligațiile părților.

Cei 467 de solicitanți care, în ordinea punctajelor, se regăsesc pe această listă sunt invitați de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate să pregătească documentele pentru demararea procedurii de contractare:

  • Cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului;
  • Cazier fiscal al reprezentantului legal al solicitantului;
  • Condiții specifice, anexă la Contractul de finanțare*;

*În ceea ce privește secțiunea „Condiții specifice”, anexă la Contractul  de finanțare, solicitanții vor copia într-un document separat textul acesteia, care se regăsește ca anexă în Ghidului solicitantului și vor completa datele referitoare la valoarea contractului de finanțare, graficul de rambursare (începând cu data de 01.04.2023 pentru prima cerere de rambursare) și detaliile bancare, apoi vor salva în format .pdf și vor semna electronic documentul. 

Solicitanții vor fi informați cu privire la acceptarea la finanțare și li se vor solicita documentele mai sus menționate prin modulul „Comunicare” din platforma IMM Recover.

Condițiile specifice completate și semnate, împreună cu cazierul judiciar și cazierul fiscal menționate mai sus, vor fi transmise de către solicitanți către AM POC prin modulul „Comunicare” ca răspuns la notificarea primită, în termen de 3 zile lucrătoare.

În paralel, în urma notificării de acceptare la finanțare transmise prin modulul „Contractare” din IMM Recover, solicitanții vor putea deschide Contractul de finanțare (corpul principal) pe care îl vor semna electronic și îl vor transmite către AM POC prin același modul.

La finalul sesiunii de depunere on-line a proiectelor în platforma IMM Recover în cadrul Acțiunii 4.1.1. BIS au fost înregistrate 1.906 cereri de finanțare depuse de solicitanți, în cadrul a două apeluri. Buget alocat este de 300 de milioane euro.

Sursa: MIPE

Vizualizări: 446