Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Un nou contract semnat privind construirea și modernizarea unui centru comunitar integrat, finanțat prin POR

Joi, 24 noiembrie 2022, a fost semnat contractul aferent proiectului „Construire/înfiinţare/modernizare/amenajare/dotare centru comunitar integrat”, Beneficiar: UAT municipiul Gherla, cod SMIS 155125.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 15.09.2022 și data 30.11.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.430.119,90 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 451.392,50 lei.

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 89