Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: A fost publicat ghidul solicitantului privind utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a publicat miercuri, 23 noiembrie 2022, Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor – Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 3045/23.11.2022.

Solicitanţii eligibili în cadrul prezentului apel sunt Operatorii Regionali de Apă care au beneficiat anterior/beneficiază de finanțare dedicată sectorului de apă și apă uzată în cadrul POS Mediu/POIM.

Grupul țintă este reprezentat de operatorii regionali de apă și implicit de populația urbană și rurală din aria de operare.

Activități eligibile:

  • investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie la nivelul infrastructurii de apă și/sau apă uzată, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 și art. 731, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este:

  • Alocare netă POIM: 75.000.000 euro;   
  • Buget de stat: 13.235.294 euro. 

Valoarea maximă a unui proiect este de 5.000.000 euro (fără TVA).

Ratele de cofinanțare a proiectelor:

  • 85% Fondul de Coeziune, 15% buget de stat;
  • În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, se aplică structura de finanţare cu rata forfetară de 6% suportată de către beneficiarul proiectului.

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă. Solicitările se vor primi în perioada 25 noiembrie 2022 – 15 ianuarie 2023. În acest sens, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014.

Descarcă documentele

Ana-Maria Apetrei, 

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE 

Vizualizări: 118