Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Înscrieri deschise pentru selecția partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Dezvoltare Durabilă 2021–2027

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat ieri procesul de constituire a Comitetul de Monitorizare a Programului Dezvoltare Durabilă 2021–2027 (CM PDD).

CM PDD este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PDD 2021–2027 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare 2021 – 2027, pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în cadrul PDD.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, MIPE invită organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la CM PDD, prin completarea formularului de intenţie ataşat şi transmiterea acestuia pe adresa: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro.

Partenerii economici şi sociali şi organismele care reprezintă societatea civilă transmit prin poștă electronică Autorității de Management Formularul de intenție completat, până la data de 02 decembrie 2022, ora 17:00.

În cadrul acestui proces vor fi selectați entitățile non-instituții publice (ce vor avea calitatea de membri cu drepturi depline în cadrul CM PDD), în conformitate cu Metodologia privind constituirea CM PDD și experiența perioadei de programare 2014 – 2020 referitoare la ponderea reprezentării partenerilor economici și sociali (40%). În cadrul procesului de selecţie AM PDD va lua în considerare asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea PDD 2021–2027.

În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr‑o organizaţie de tip confederativ general/ sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenţie transmise individual de către membrii acestora.

De asemenea, nu vor fi acceptate solicitări de includere în CM a instituțiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce privește gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2014–2020.

În urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MIPE prin AM PDD, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare.

Descarcă documentele

Sursa: MIPE

Vizualizări: 118