Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț finalizare proiect „Dotarea elevilor cu tablete şcolare necesare desfăşurării activităţii didactice in mediu on-line pentru Şcoala Gimnazială Drănic, judeţul Dolj" cod SMIS 144253

Anunț finalizare proiect „Dotarea elevilor cu tablete şcolare necesare desfăşurării activităţii didactice in mediu on-line pentru Şcoala Gimnazială Drănic, judeţul Dolj" cod SMIS 144253

Școala Gimnazială Drănic, prin reprezentantul său legal, director Gabriel Claudiu Bibu, a semnat la data de 15.07.2021, un contract de finanţare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Organism Intermediar pentru Pogramul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în cadrul Axa prioritară 2/Axa prioritară 4 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE –Apel 2, privind dotarea elevilor cu tablete şcolare cu abonament lunar la internet pentru 24 de luni, dotarea cadrelor didactice cu laptopuri si dotarea sălilor de clasă cu echipamente si dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line precum şi pentru cursurile în format fizic, pentru susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional în sistemul de învăţământ românesc. Acest proiect vizează interesul strategic naţional, acela de a asigura în bune condiţii desfăşurarea activităţilor didactice în anul scolar 2020-2021, respectiv de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a serviciului public de educaţie.

Proiectul „Dotarea elevilor cu tablete şcolare necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru Şcoala Gimnazială Drănic, judeţul Dolj " Cod SMIS 144253 a fost finalizat.

Obiectivul specific al proiectului l-a reprezentat dotarea Scoali Gimnaziale Drănic cu echipamente de tipul tabletelor şcolare cu abonament lunar la internet pentru 24 luni şi a altor echipamente /dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţi didactice în mediul on-line.

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului:

 • Tablete 4G VONINO MAGNET G50 10 INCH DARK BLUE, inclusiv 24 luni net mobil: 176 buc;
 • Laptopuri ACER Educaţional Extensa EX215-52-30GD: 20 buc;
 • Camere web Axtel FHD AX-FHD-1080P: 10 buc;
 • Camere web USB J17002C: 1 buc;
 • Videoproiectoare Viewsonic PA503W: 4 buc;
 • Ecrane proiecţie trepied BlackMount 1/1TR200-BM-ECRTRP: 4 buc;
 • Ecran proiecţie perete BlackMount 4/3 EL200RC-BM-ECRPER: 1 buc;
 • Router wireless TP-Link ARCHER C80: 1 buc;
 • Table interactive EVOBOARD IB-95Q6 (la pachet cu Videoproiector Viewsonic PA503W): 10 buc;
 • Tablete grafice VEIKK A30 Pen Tablet TABGR-VK-A30 : 20 buc;
 • Sisteme Management Dispozitive: 196 buc.

Valoarea totală a proiectului este de 448.333,61 lei.

AM POC/OIPSI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 432.833,61 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 367.908,56 lei.

Data începerii proiectului: 15.07.2021

Data finalizării proiectului: 15.12.2022

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

„Competitivi împreună”

Școala Gimnazială Drănic, str. Principală, Nr. 71, Judeţul Dolj, tel 0751.012328, e-mail: scoaladranic@gmail.com

[P]

Vizualizări: 66