Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost aprobat acordul de implementare a programului ESPON 2013

Guvernul României a aprobat în sedinta de miercuri, 24 septembrie 2008, „Acordul între statele membre ale UE, statele partenere si Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de Management si Autoritate de Certificare, privind implementarea Programului Operational ESPON 2013” (Acordul de implementare a Programului ESPON 2013). Prin aprobarea actului normativ a fost exprimat consimtãmântul României de a deveni parte la Acordul de implementare a Programului ESPON 2013.

Scopul Acordului de implementare a PO ESPON 2013 este stabilirea cadrului legal pentru implementarea comunã, eficientã si eficace, a Programului ESPON 2013 de cãtre statele participante.

Principalele obligatii ale României, care decurg din Acordul de implementare a Programului ESPON 2013, se referã la: transferarea anualã a contributiei nationale la bugetul comun al programului, desemnarea reprezentantului în cadrul Comitetului de Monitorizare si al Grupului de Auditori ai Programului ESPON 2013, constituirea Punctului National de Contact ESPON, organizarea unui sistem eficient de management si control al utilizãrii fondurilor programului pe teritoriul României, recuperarea sumelor plãtite necuvenit ca urmare a înfãptuirii unor nereguli de cãtre partenerii români, desemnarea controlorilor de prim nivel.

Prin participarea României la Programul ESPON 2013 este stimulatã integrarea institutiilor românesti de cercetare din domeniul dezvoltãrii si coeziunii teritoriale în reteaua stiintificã europeanã. De asemenea, autoritãtile publice locale, judetene, regionale si centrale vor beneficia de instrumente stiintifice validate la nivel european care sã fundamenteze deciziile privind dezvoltarea teritoriului.

Programul ESPON 2013 este un program operational în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorialã Europeanã al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, prin care se poate obtine finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionalã în perioada 2007 – 2013 pentru realizarea de studii si instrumente de cercetare în dezvoltare teritorialã.

Bugetul total al Programului ESPON 2013 este de 47,1 milioane de euro, din care 25% reprezintã contributia financiarã a statelor participante. Contributia nationalã a României la acest buget, pe perioada de programare 2007 - 2013, este de 350.000 euro.

Primul apel pentru propuneri de proiecte de cercetare în cadrul Programului ESPON 2013 a fost organizat în perioada 22 ianuarie - 22 martie 2008, iar procesul de selectie si aprobare a proiectelor care vor primi finantare este în curs de finalizare. În prezent se deruleazã al doilea apel pentru propuneri de proiecte, cu termen limitã pentru depunere 15 octombrie a.c.

Pentru mai multe informatii despre Programul ESPON 2013, puteti sã contactati:
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor
Autoritatea Nationalã a Programului ESPON 2013
Directia Generalã Strategii si Politici pentru Coeziunea Teritorialã
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax: +040 372 114 520
E-mail: espon2013@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro, www.infocooperare.ro, www.espon.eu.
Sursa: MDLPL

Vizualizări: 65