Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect de OUG privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat marți, 2 noiembrie 2022, spre consultare publică, un Proiect de OUG privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană. 

Potrivit notei de fundamentare, prezenta ordonanță de urgență vizează stabilirea cadrului general de finanțare din fonduri externe nerambursabile și modul în care domeniul de regenerare urbană urmează a fi finanțat din fonduri europene alocate în cadrul Programelor Operaționale Regionale și stabilește etapele premergătoare depunerii de proiecte mature prin integrarea zonele de regenerare urbană în planurile urbanistice și de amenajare, precum și prin elaborarea documentațiilor necesare,  prin:

  • prezentarea principiilor care se aplică în elaborarea și implementarea proiectelor de regenerare urbană;
  • identificarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană;
  • stabilirea categoriilor de intervenții ce pot fi incluse în Planurile de regenerare urbană, în funcție de nevoile identificate și specificitatea zonei.

Activitățile care privesc regenerarea urbană sunt finanțabile din fonduri externe nerambursabile în cadrul politicii de coeziune din Fondul European de Dezvoltare Regională fiind considerate investiții în tranziția verde.

Pentru proiectele de regenerare urbană beneficiarii eligibili sunt:

  • orașele, municipiile, municipiile reședință de județ, municipiul București și sectoarele acestuia;  
  • asociațiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  • zonele metropolitane definite conform art. 5 lit. qq) din OUG nr. 57/2019
  • privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
  • parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) și/sau dintre acestea și unitățile administrativ-teritoriale învecinate, situate în teritoriul metropolitan, delimitat conform art. 5 alin.(1) din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
  • parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la lit.a) și alte entități publice deținătoare de imobile în zonele de regenerare urbană, stabilite pe baza acordului de parteneriat încheiat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă. 

Prin implementarea acestor proiecte se va asigura  gospodărirea eficientă și folosirea spațiilor urbane într-un mod inteligent și creativ, prin conservarea caracterului şi identităţii locului, revitalizarea durabilă, orientată spre piaţă, a patrimoniului construit. 

De asemenea, având în vedere faptul că în perioada de programare 2021-2027 sunt 8 Programe Operaționale Regionale este necesară stabilirea unui cadru general de finanțare a proiectelor de regenerare urbană, care să stabilescă categoriile de intervenții finanțabile și zonele în care se poate realiza regenerarea. În acest mod va exista o abordare unitară a proiectelor de regenerare urbană care vor fi finanțate din  POR-uri, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene și a legislației naționale cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului. 

Descarcă proiectul de OUG 

Propunerile și sugestiile de modificare pot fi transmisei la adresa secretariat.dgpcs@mfe.gov.ro. Nu a fost specificată perioada de consultare publică. 

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE 

Vizualizări: 387