Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Biserica Sfântul Gheorghe din județul Dâmbovița, reabilitată prin POR

Monumentul istoric aflat în patrimoniul cultural al României, a fost restaurat recent prin proiectul „Restaurarea şi consolidarea Bisericii Sfântul Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Obiectivul general al proiectului a vizat valorificarea potențialului turistic al Mănăstirii Viforâta, pe piața turistică națională și internațională, prin restaurarea și introducerea acesteia în circuitul turistic, precum și consolidarea și modernizarea infrastructurilor conexe.

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile au fost efectuate lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare asupra structurii de rezistență, intervenții arhitecturale la interiorul și exteriorul bisericii. Pictura interioară și catapeteasma bisericii au fost restaurate integral. De asemenea, s-a realizat instalația termică și înlocuirea instalațiilor electrice interioare. Prin această investiție derulată cu fonduri nerambursabile europene prin POR 2014-2020, s-a urmărit facilitarea accesului public la informația turistică și creșterea atractivității și valorificarea monumentului istoric Biserica „Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, județul Dâmbovița, prin creșterea medie a numărului anual de vizitatori cu aproximativ 5%.

Durata de implementare a proiectului a fost de 89 luni, în perioada 1 iulie 2015 – 30 noiembrie 2022, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 8.628.327,28 lei, din care peste 6.5 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproximativ 1 milion de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 154.879,92 de lei este contribuția din UAT Comuna Aninoasa și Mănăstirea Viforâta, în calitate de beneficiari.

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 172