Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

245 milioane euro pentru extinderea rețelei de apă – canal din județul Tulcea

Vineri, 28 octombrie 2022, într‑o vizită de lucru în Tulcea, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a semnat contractul de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014–2020”. 

Contractul include investiții pentru îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate și creșterea gradului de acoperire cu servicii de colectare și epurare a apelor uzate, având în vedere că în localitățile urbane există sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare insuficient dezvoltate, iar în localitățile rurale, cu mici excepții, nu sunt prezente sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare.

Localitățile din județul Tulcea care vor beneficia de aceste investiții sunt Tulcea, Isaccea, Macin, Chilia, CA Rosetti, Mahmudia, Babadag, Ceatalchioi, Vacareni, Carcaliu, Sulina, Crisan, Maliuc, Pardina, Somova. Atunci când contractul se va finaliza, gradul de conectare și confirmare în aceste unități administrativ teritoriale va fi de 100%.

Proiectul este finanțat, în prima etapă, cu 59,3 milioane euro prin Programul Operațional Infrastructură Mare și prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, în a doua etapă, iar investițiile vizează:

  • Extinderea (132 km) și reabilitarea (85 km) rețelei de distribuție ;
  • Extinderea (4,6 km) și reabilitarea (17,5 km) rețelei de aducțiune;
  • Reabilitarea stațiilor de tratare (7) și realizarea unor stații noi (16);
  • Reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare (15) și realizarea unora noi (9);
  • Extinderea (122 km) și reabilitarea (14,4 km) rețelei de canalizare;
  • Reabilitarea (0,5 km) și extinderea conductelor de refulare (36,43 km);
  • Reabilitarea stațiilor de pompare existente (18) și stații de pompare noi (65);
  • Reabilitarea stațiilor de epurare existente (1) și stații de epurare noi (8).

Valoarea totală a contractului este de 245 milioane euro.

Sursa: MIPE

Vizualizări: 171