Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic lansează proiectul Împreună pentru Comana – strategie de dezvoltare prin consultare, dialog și branding local

Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic lansează proiectul Împreună pentru Comana – strategie de dezvoltare prin consultare, dialog și branding local

Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic implementează în perioada septembrie 2022-aprilie 2023, proiectul „Împreună pentru Comana – strategie de dezvoltare prin consultare, dialog și branding local”, cu ajutorul unei finanțări europene obținută prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă. Valoarea totală a proiectului este de 423651,74 lei, din care 415178,71 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene și 8473,03 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formularea și promovarea dezvoltării locale în cadrul Comunei Comana prin crearea strategiei de brand ca parte a parteneriatului pentru dezvoltare locală între Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic și Comuna Comana .

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Dezvoltarea unei strategii de brand care sa aibă la bază o cercetare sociologică privind imaginea comunei în ochii cetățenilor.

 2. Creșterea implicării cetățenilor comunei Comana în dezvoltarea strategiei de brand prin crearea și operaționalizarea Consiliului de brand.

 3. Integrarea strategiei de place branding în strategia de dezvoltare locală și crearea premiselor pentru implementarea acesteia în cadrul Parteneriatului pentru Dezvoltare locală între Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic și Comuna Comana.

Având în vedere nevoile preliminare identificate la nivelul grupului țintă, Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic împreună cu Primăria Comana a identificat câteva beneficii preliminare ale parteneriatului care justifică oportunitatea dezvoltării proiectului: 

 • realizarea unei identități a brandului care aduce recunoaștere mult mai ușoară și care simplifică procesul de adoptare a deciziilor de dezvoltare de către Primăria Comana, societatea civilă și părțile interesate; 
 • stimularea dezvoltării economice prin creșterea numărului de turiști și prin atragerea unor agenți economici din zonă care vor contribui la crearea de noi locuri de muncă; 
 • poziționarea clară care arată prin ce se diferențiază Comana față de alte localități; 
 • găsirea unui brand „umbrelă” care va asigura un impact pozitiv; 
 • realizarea unei mai mari eficiențe şi eficacități a investițiilor care se fac în comună; 
 • crearea unei viziuni comune în ceea ce privește viitorul comunității și potențialul de dezvoltare al acesteia;
 • diminuarea unor stereotipuri nefavorabile asociate cu Comana făcând astfel localitatea mai atrăgătoare;
 • creșterea mândriei locale, a sentimentului de apartenență al locuitorilor la propriul loc și implicarea acestora în viața comunității; 
 • direcționarea energiilor și eforturilor localității și locuitorilor într-o viziune comună care să nu depindă de schimbările politice sau de personal din administrație sau societatea civilă.

Pentru mai multe detalii despre proiect și propuneri de colaborare, accesați site-ul smartatletic.ro, secțiunea Împreună pentru Comana - www.smartatletic.ro/pentruComana  

Persoană de contact:

Antohe Oana Flavia, Manager de proiect – oana.antohe@smartatletic.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Vizualizări: 170