Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

S-au desemnat cei 13 poli de dezvoltare urbana

În municipiile Arad, Baia-Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş, desemnate ca poli de dezvoltare urbană, vor fi realizate cu prioritate investiţii din Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi din programele de finanţare naţională.

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri, 17 septembrie 2008, o Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară naţională.

Polii de dezvoltare urbană vor avea rolul de liant între polii de creştere (municipiile Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara) şi celelalte oraşe mici şi mijlocii ale sistemului urban, pentru a atenua şi preveni tendinţele de dezechilibrare a dezvoltării în cadrul regiunii din care fac parte. De asemenea, vor contribui la reducerea nivelului de concentrare a populaţiei şi a forţei de muncă din marile centre urbane şi la crearea unei structuri spaţiale care să impulsioneze dezvoltarea economică echilibrată teritorial. Investiţiile realizate în poli de dezvoltare urbană vor diminua migraţia forţei de muncă către marile aglomerări urbane.

Pentru finanţarea polilor de dezvoltare urbană se alocă un procent de până la 20% din sursele financiare aferente Axei Prioritare 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional 2007-2013.
Criteriile de bază în stabilirea polilor de dezvoltare urbană au fost:
► potenţialul de dezvoltare economică
► capacitate de cercetare-dezvoltare şi inovare (universităţi, institute de cercetări, centre de excelenţă)
► infrastructură de afaceri adecvată
► accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, maritimă)
► servicii publice oferite
► capacitatea de asociere administrativă

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este desemnat autoritate naţională responsabilă cu elaborarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere şi ai polilor de dezvoltare urbană.

Informaţii de background:

Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/2007, prevede distribuţia fondurilor pe axe prioritare stabilită pe baza strategiei POR, pe baza analizei portofoliului de proiecte colectate de la cele 8 Regiuni de Dezvoltare, precum şi pe baza consensului realizat cu reprezentanţii Regiunilor de Dezvoltare.

Axa Prioritară 1 din cadrul POR: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” are ca scop regenerarea/revitalizarea oraşelor cu potenţial de dezvoltare economică în scopul creşterii rolului oraşelor în dezvoltarea economică regională şi locală, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Axei Prioritare 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” îi sunt alocate 30% din fondurile Programului Operaţional Regional, respectiv 1.391,17 milioane euro (Fondul European de Dezvoltare Regională şi finanţare publică naţională). Această alocare a luat în considerare capacitatea de implementare, capacitatea de cofinanţare şi experienţa autorităţilor locale în a implementa asemenea proiecte de mare anvergură.

Potrivit HG 998/2008, pentru finanţarea polilor de creştere va fi alocată suma de 695,58 milioane euro. Suma a fost stabilită în urma discuţiilor cu reprezentanţii Comisiei Europene şi reprezintă 50% din resursele financiare aferente Axei Prioritare 1: "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 1886