Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Platile pentru contractele finantate prin Facilitatea Schengen vor fi efectuate în moneda EURO

Guvernul a aprobat în şedinţa de mercuri, 17 septembrie 2008, modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895 din 1 august 2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen.
Potrivit modificărilor şi completărilor aprobate, Autoritatea Competentă pentru coordonarea implementării asistenţei comunitare prin Facilitatea Schengen este Departamentul Schengen, Direcţia Generală Schengen din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

În această calitate, Departamentul Schengen, Direcţia Generală Schengen din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative verifică obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin Planul Indicativ prin controale la faţa locului şi rapoarte periodice elaborate de către autorităţile implicate în gestionarea proiectelor, conform procedurilor specifice Facilităţii Schengen.

De asemenea, ţine evidenţa sumelor recuperabile din plăţile deja făcute din Facilitatea Schengen şi se asigură că sumele sunt recuperate fără întârzieri nejustificate, raportează şi restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plătite în mod eronat din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen. Transmiterea datelor şi informaţiilor între autorităţile implicate în gestionarea şi implementarea Facilităţii Schengen şi instituţiile europene se face de către Punctul unic de contact creat în cadrul Autorităţii Competente.

Actul normativ defineşte modalităţile de verificare a eligibilităţii cheltuielilor, a modului de recuperare, raportare şi restituire a sumelor neutilizate sau stabilite ca neeligibile. Sunt stabilite, de asemenea, prevederile privind supunerea spre aprobarea Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen a reviziilor efectuate Planului Indicativ, ca urmare a evaluărilor intermediare sau din necesitatea implementării recomandărilor Comisiei Europene, realocării sumelor necontractate sau neutilizate în perioada de referinţă.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 84