Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNRR: Lansarea primei runde de atragere de fonduri în cadrul Programului Prima conectare

În data de 13 octombrie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 — Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Astfel, conform ordinului, în perioada 01 noiembrie 2022, ora 10.00 – 15 decembrie 2022, ora 23.59, în limita bugetului maxim eligibil prealocat, se desfășoară prima rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” finanțat din PNRR.

Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

Solicitanții eligibili sunt operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată. Pe lângă celelalte criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili sub condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu UAT sau cu ADI.

Alocarea financiară acordată pentru lucrările de branșare/racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare este de 168.000.000 Euro.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Cererile de finanțare se vor transmite la AFM prin aplicația informatică destinată programului care va fi disponibilă pe site-ul instituție.

Sursa: AFM

Vizualizări: 570