Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ghidul pe apelul POIM pentru investiții ale autorităților locale de producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu. Depunerea de proiecte de deschide în noiembrie

AM POIM a publicat ieri, 13 octombrie 2022, Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 11, Obiectivul Specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale.

Solicitanții eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 250.000.000 euro, iar ajutorul financiar nerambursabil va fi de minimum 500.000 euro și nu poate depăşi 5.000.000 euro.

Pentru proiectele finanțate, contribuţia publică este asigurată în proporţie de 100% din care 85% din Fondul de Coeziune și 15% de la Bugetul de Stat.

Activități finanțabile:

A. Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din SRE, cu excepția biomasei, pentru consum propriu. Categorii de cheltuieli eligibile:

a. cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

b. cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

c. cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de unități, capacități de cogenerare, trigenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei, în cazul energiei electrice rețeaua este până la punctul de preluare în sistemul național și instalațiile aferente.

d. cheltuieli de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național.

B. Realizarea capacităţilor de producere energie electrică sau termică din SRE, cu excepția biomasei, pentru consum propriu. Categorii de cheltuieli eligibile:

a. cheltuieli privind realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile destinate consumului propriu al autorităților publice locale;

b. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile necesare consumului propriu al autorităților publice locale;

c. cheltuieli privind realizarea rețelelor de distribuție a energiei obținute în cogenerare, trigenerare, indiferent de natura acesteia, inclusiv cheltuielile de preluare a energiei în sistemul energetic național.

Apelul de proiecte se va deschide pe 08.11.2022, la ora 10.00, iar proiectele vor putea fi depuse până pe 16.11.2022, ora 17.00, prin aplicația electronică IMM Recover.

Descarcă documentele aferente apelului

Ana-Maria Apetrei,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POIM

Vizualizări: 1991