Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ghidul aferent apelului destinat tranziției către economia circulară, în consultare publică

Astăzi, 13 octombrie 2022, Ministerul Economiei a lansat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, elaborat în baza Ordonanței Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea unei scheme de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară. 

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane Euro. 

Beneficiarii eligibili sunt atât societățile, cât și asociațiile și fundațiile, care desfășoară activitate în domenii precum fabricarea băuturilor, fabricarea hârtiei, industria textilă, industria metalugică, industria mobilei, industria farmaceutică ș.a. Lista completă a domeniilor de activitate eligibile se regăsește în anexa 1 la Ghid.

Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar cea minimă este de 15.000 de euro (echivalentul în lei).

Contribuția proprie aferentă beneficiarilor va fi de 15%, iar printre activitățile eligibile se numără:

 1. transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deşeuri şi reducerea acestora, precum şi utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare şi reciclare;
 2. dezvoltarea activităţilor de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor şi serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;
 3. înfiinţarea şi/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele şi produsele rezultate din activităţi de economie circulară, precum şi acreditarea acestora, după caz;
 4. înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor în vederea reutilizării deşeurilor şi reparării bunurilor;
 5. extinderea activităţilor de reciclare a deşeurilor;
 6. crearea unei platforme electronice, unice la nivel naţional, care pe baza informaţilor introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător şi cumpărător;
 7. realizarea de centre de colectare şi valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;
 8. reciclarea/reutilizarea şi/sau valorificarea deşeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deşeului din care provin;
 9. modernizarea instalaţiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră - denumite în continuare GES, cu cel puţin 30% mai mici, precum şi reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanţi în raport cu linia tehnologică existentă;
 10. introducerea/extinderea producţiei produselor care nu conţin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosinţă;
 11. introducerea/extinderea producţiei de ambalaje care nu conţin plastic.

Descarcă ghidul

Propunerile, sugestiile şi opiniile pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Ministerul Economiei 

Vizualizări: 2270