Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fondul pentru Modernizare: Ghidurile pentru investiţii în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în consultare publică!

Ieri, 12 octombrie 2022, Ministerul Energiei a lansat spre consultare publică: 

 • Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare
 • Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare.

Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

În cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru selecția de proiecte vor putea fi finanțate prin grant proiecte care au ca obiectiv:

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene;
 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare;
 • realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro;
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală;
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă;
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogas.

Vor putea depune proiecte:

 • Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România.

Descarcă documentele

Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

În cadrul procedurii de ofertare concurențială/apelului de proiecte pentru selecția de proiecte vor putea fi finanțate prin grant proiecte care au ca obiectiv:

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene;
 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare;
 • realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro;
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală;
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă;
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogas;

Vor putea depune proiecte:

 • Pentru proiectele de tip A: Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și  înregistrate la ONRC în România - pentru producția de energie din surse RES în scopul autoconsumului a minimum 70% a din producția centralei regenerabile finanțate, în cadrul unei proceduri de ofertare concurențială;
 • Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie în domeniul public, în cadrul unui apel de proiecte.

Descarcă documentele

Pentru ambele apeluri, perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Energiei.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Ministerul Energiei 

Vizualizări: 5396