Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POC: A fost publicată schema de ajutor de stat aferentă acțiunii 4.1.1 bis

AM POC a publicat miercuri, 12 octombrie 2022, schema de ajutor de stat aferentă Acțiunii 4.1.1. BIS și Ordinul de aprobare a acesteia.

Schema de ajutor de stat se aplică domeniului industriei alimentare și al construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea, conform Anexei nr. 1, în vederea refacerii capacității de reziliență și este finanțată prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare, construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacității de reziliență.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, cu condiția să reprezinte o investiție inițială sau o investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică.

Pot beneficia de ajutor de stat: microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii înființate în sensul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive, precum și diferența până la bugetul maxim al prezentei scheme, respectiv 110.929.702 euro din fonduri alocate ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile prin aplicarea mecanismului de supracontractare.

Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exercițiul financiar 2021, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Reamintim faptul că la 28 septembrie 2022 a început perioada de preînscriere în aplicația granturi.imm.gov.ro. 

Propunerile de proiecte se pot depune începând cu 25.10.2022, timp de 7 zile calendaristice, în conformitate cu corrigendum-ul publicat la 6 octombrie 2022

Descarcă documentele

Sursa: AM POC

Vizualizări: 587