Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNRR: Lansarea primului apel de atragere de fonduri pentru înființarea de centre de colectare prin aport voluntar

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţat ieri, 22 septembrie, printr-un comunicat de presă lansarea, în perioada 22 septembrie 2022 – 22 noiembrie 2022, a primei runde de atragere de fonduri pentru subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026.

Obiectivul general al acestei subinvestiții este accelerarea procesului de extindere și de modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România. Accentul este pus pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. 

De asemenea, se urmărește dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

Beneficiari eligibili: 

  • Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraș, comună și județ și asocieri ale acestora (ADI).
  • Alte Asocieri legale de UAT-uri, constituite pentru aplicarea la Planul Național de Redresare și Reziliență precum și în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de municipii/orașe/comune care dețin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deșeurilor. 

Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare, dar cuantumul total cumulat al finanțării acordat în cadrul Investiției 1, Subinvestițiile 1.A, 1.B, 1.C nu poate depăși pragul maxim de 15 milioane de euro per beneficiar. 

Alocarea financiară totală acordată prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru lucrările destinate înființării de centre de colectare cu aport voluntar este de 587.860.000 euro, din care 135.660.000 euro reprezintă alocare financiară suplimentară  de 30% din sumele alocate prin PNRR.

Valoarea maximă eligibilă  este de cel mult 778.720 euro/Centru de colectare prin aport voluntar, echivalentul fără TVA, în conformitate cu devizul general aferent proiectului – tip. Din această sumă, costul aferent dotării centrului de colectare prin aport voluntar cu utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale este de aproximativ 280.000 euro, fără TVA.

Perioada de depunere a proiectelor începe pe 22.09.2022, ora 12:00 și se încheie pe 22.11.2022, ora 12:00.

Descarcă ghidul 

Sursa: Ministerul Mediului

Vizualizări: 591