Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Săptămâna viitoare este preconizată publicarea ghidurilor destinate măsurilor de eficiență energetică prin POIM și ghidului pentru digitalizarea IMMurilor finanțat prin PNRR!

Astăzi, 22 septembrie 2022, a avut loc a două sesiune de informare organizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind apelul POC 4.1.1 bis și ghidurile destinate măsurilor de eficiență energetică, finanțate prin POIM.

Secretarul de stat Csilla Hegedüs a menționat o problemă recurentă întâmpinată în evaluarea cererilor de finanțare depuse pe POC 4.1.1: „deși (n.r. proiectele) au primit 100 de puncte, documentele depuse nu conțin informații relevante pentru apelul respectiv, motiv pentru care vor respinși”, aceasta făcând astfel apel către viitorii solicitanți pe 4.1.1 bis să aibă în vedere completarea corectă a documentației solicitate.

Totodată, aceasta a anunțat lansarea în consultare publică, la începutul săptămânii viitoare, a apelului pentru digitalizarea IMM-urilor, finanțat prin PNRR: „o să lansăm luni sau marți un apel pentru digitalizarea IMM-urilor, de data aceasta finanțat din PNRR, cu o sumă de 350 de milioane de euro și vom publica ghidul în consultare publică și intenționăm să îl lăsăm cel puțin o lună în consultare publică, deci toată lumea va avea posibilitatea să își exprime punctul de vedere”.

POC 4.1.1 bis

Începând cu data de 28 septembrie 2022, solicitanții se pot înrola în aplicația IMM Recover, iar depunerea propunerilor de proiecte în aplicație se poate face începând cu 07 octombrie 2022, ora 10:00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice.

Ghidul consolidat este disponibil aici.

Directorul general AM POC, Ancuța Popa, a anunțat faptul că cei ce au deja cont în aplicație și doresc relocarea, trebuie să transmită o solicitare de relocare, precum și copia actului de identitate, la fel și în cazul în care doresc ștergerea unui CNP din baza de date a platformei.

Pentru această acțiune există o adresă de e-mail dedicată, respectiv: modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro

POIM – Măsuri de eficiență energetică, respectiv cele destinate creării de capacități de producție de energie din resurse regenerabile

Potrivit Alinei Costăchescu, consilier AM POIM: „Va fi o schemă de minimis care cuprinde toate măsurile, dar cu anumite limitări la cheltuieli. Din această schemă, din bugetul total alocat, se vor lansa, un apel dedicat sectorului agroalimentar și un altul pentru restul tipurilor de sectoare. Pe lângă schema de minimis, mai sunt două scheme: schema de ajutor de stat destinată producției de capacități de energie din surse regenerabile, unde se va proceda la fel, tot cu două apeluri competitive, cu alocare dedicată sectorului agroalimentar, și mai este o schemă de ajutor de stat dedicată eficienței energetice pentru clădiri și la fel se va proceda, cu două apeluri competitive, unul fiind cu alocare dedicată sectorului agroalimentar”.

Potrivit consilierului AM POIM, schemele se adresează „în principal tuturor tipurilor de întreprinderi – mici, mijlocii și mari, inclusiv microîntreprinderi, cu toate acestea există niște restricționări determinate de regulamentele aplicabile și de Ordonanța 112/2022 cu privire la tipurile de activități aferente codurilor CAEN pentru care se poate solicita finanțare, printre acestea se numără activitățile enumerate în Anexa 1 la Hotărârea 780/2006, pe lângă acestea mai sunt domeniile de activitate excluse de Regulamentul aferent Fondului de Coeziune, Regulamentului de exceptare pe categorii de ajutor de stat sau Regulamentului de minimis. De asemenea, nu se finanțează codurile CAEN aferente activităților de consultanță, de asistență tehnică și activităților imobiliare”.

Tipurile de întreprinderi eligibile:

 •  Înființate în baza legii societăților comerciale 31/1990, legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativelor și ordonanțe de urgență 6/2011 pentru înființarea de SRL-D-uri.

Consilierul AM POIM a explicat faptul că măsurile de eficiență energetică din cadrul POIM au un buget alocat de aproximativ 350 milioane de euro din Fondul de Coeziune, la care se adaugă o cofinanțare de la bugetul de stat în valoare de 61 milioane de euro: „la această sumă există posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, fiind posibil să ajungă la o valoare de totală a alocării de 500 de milioane de euro”.

Câteva dintre cele mai importante condiții de eligibilitate pentru solicitanți sunt:

 Întreprinderea trebuie să:

 • fi fost înființată la 31 decembrie 2021 inclusiv;
 • fi avut un angajat la acea dată;
 • nu fi fost întreprindere în dificultate;
 • prezinte documente doveditoare ale drepturilor reale sau de creanță solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului – dacă proiectele necesită autorizație de construire;
 • dețină cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice a gazelor naturale sau a energiei termice în funcție de tipul de finanțare solicitat;
 • prezinte o declarație de consum total anual de energie – aceasta este solicitată în conformitate cu prevederile legale în vigoare doar acolo unde este cazul.

Criterii de eligibilitate pentru proiecte:

 • Perioada de implementare nu trebuie să depășească 31 decembrie 2023;
 • Proiectul trebuie să fie rezultatul unei analize energetice realizate de către un auditor sau un manager energetic autorizat în funcție de tipul de intervenție;
 • Proiectele care au legatură reducerea consumului de eficiență energetică trebuie să rezulte din analiza energetică că vor obține o reducere de aproximativ 10% față de indicatorii energetici inițiali;
 • Proiectul trebuie să fie asociat unei activități economice;
 • Proiectul să nu mai fi beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare pentru aceleași costuri eligibile.

Măsurile vor fi evaluate în funcție de patru criterii, conform Ordonanței 112/2022:

 1. Reducerea consumului de energie – pentru măsurile de eficiență energetică pentru clădiri și cele legate de echipamente;
 2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 3. Modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 pe baza situațiilor financiare depuse la ANAF;
 4. Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021.

Pentru proiectele care au ca și măsură producerea de energie din surse regenerabile pentru consum propriu, primul criteriu este diferit, acesta fiind:

 1. Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu.

Acest criteriu se va acorda după depunerea tuturor proiectelor în IMM Recover și acel „x” ce se regăsește în formula de calcul este reprezentat de valoarea cea mai mică a finanțării solicitate pe capacitatea de producție și va fi identificat în urma proiectelor depuse.

Calendarul estimativ:

Încercăm ca undeva la începutul săptămânii viitoare să publicăm în formă finală ghidurile solicitantului, iar depunerea proiectelor să înceapă undeva la mijlocul lunii octombrie. Perioada de depunere însă nu este stabilită, în acest moment suntem în consultări cu cei de la STS să vedem cam cât durează perioada de dezvoltare a back-office-ului și practic vom corela perioada de depunere cu perioada de dezvoltare a back-office-ului. Vor fi cel puțin 10 zile de depunere”, a transmis consilierul POIM.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 3172