Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest

În data de 20 septembrie 2022, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a găzduit evenimentul de lansare al proiectului cu titlul “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753.

În cadrul întâlnirii organizate la sediul ADR Nord-Vest, managerul de proiect, doamna Bianca Gavriloaia, împreună cu șeful departamentului Dezvoltare Regională, Proiecte și Relații Internaționale, domnul Dorin Domuța, au prezentat obiectivele proiectului și rezultatele așteptate la finalizarea acestuia.

Astfel, obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea colaborării între ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorităților publice locale și ecosistemelor antreprenoriale(reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în vederea facilitării dialogului cu privire la dezvoltarea locală.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • OS1. Încheierea, dezvoltarea și consolidarea de Parteneriate pentru Dezvoltare Locală între ADR Nord-Vest și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Oradea, Primăria Bistrița, Primăria Baia Mare, Primăria Satu Mare, Primăria Zalău, alte autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali și ecosistemele antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
  • OS2. Consolidarea capacității ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau a partenerilor sociali de a facilita dialogul cu privire la dezvoltarea locală, între cele 6 primării care au semnat Parteneriatele pentru Dezvoltare Locală, alte autorități publice locale și ecosistemele antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Rezultate așteptate la finalizarea proiectului:

  • Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
  • Consolidarea celor 6 Parteneriate pentru Dezvoltare Locală încheiate anterior implementării prezentului proiect.
  • Încheierea, între ADR Nord-Vest și autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali, a minimum 6 noi Parteneriate pentru Dezvoltare Locală, care vor fi active pe perioada de implementare a proiectului și funcționale timp de 6 luni după finalizarea acestuia.
  • Selectarea și implicarea în activitățile proiectului a cel puțin 100 de reprezentanți ai grupului țintă. · Organizarea și desfășurarea a două cursuri de formare în urma cărora un număr de 50 de participanți vor dobândi competențe în facilitarea dialogului cu privire la dezvoltarea locală și în elaborarea de strategii și monitorizarea acestora.
  • Existența unei metodologii de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală între ADR Nord-Vest, alte ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorități publice locale și ecosisteme antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Proiectul are o finanțare în valoare de 400.237,22 lei, asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), și este implementat pe parcursul a 14 luni.

Ana-Maria Apetrei,

www.fonduri-structurale.ro  

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 54