Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Procesul de depunere a cererilor de finantare pe POR, suspendat!

Începând cu data de 16.10.2008, ora 16.00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul axei prioritare 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”, domeniului major de intervenţie 2.1.- "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane - inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură" în regiunile de dezvoltare Nord - Est, Sud – Est şi Sud - Vest Oltenia.

Aceasta suspendare intervine ca urmare a urmatoarelor instructiuni:
(1) Pentru axele prioritare/ domeniile majore de interventie din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 pentru care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continuã, suspendarea depunerii de cereri de finantare se va realiza în momentul în care valoarea solicitatã a cererilor de finantare aflate în proces de evaluare si selectie depãseste cu 50% valoarea totalã alocatã pe regiunea respectivã, pentru respectivul domeniu major de interventie, în perioada de programare 2007-2013.

(2) Anuntul de suspendare a depunerii cerilor de finantare se va publica cu o lunã înainte de data limitã pânã la care mai pot fi depuse cereri de finantare în cadrul acelui domeniu major de interventie, pentru una sau mai multe regiuni, dupã caz. Anuntul va mentiona data si ora pânã la care se mai pot depune cereri de finantare în cadrul acelui domeniu major de interventie.

(3) Cererile de finantare aflate în proces de evaluare si selectie precum si cererile de finantare depuse pânã la termenul limitã specificat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional vor fi evaluate conform procedurii de evaluare si selectie, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurale pânã la evaluarea tehnicã si financiarã inclusiv.

(4) La sfârsitul procesului de evaluare si selectie mentionat la alin. (3), cererile de finantare a cãror valoare depãseste alocarea financiarã regionalã pentru respectivul domeniu major de interventie vor fi incluse într-o listã de rezervã, putând fi deblocat procesul de evaluare pentru acestea numai în conditiile în care se disponibilizeazã sume suplimentare în cadrul respectivului domeniu major de interventie pentru regiunea în cauzã.

(5) In situatia în care în urma evaluãrii tuturor cererilor de finantare primite pânã la suspendarea depunerii de proiecte în cadrul unui domeniu major de interventie, pentru o regiune, nu se vor contracta proiecte a cãror valoare sã acopere alocarea financiarã regionalã, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional va lansa o cerere de proiecte cu termen limitã pentru suma rãmasã disponibilã.

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 122