Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consultare publică pe marginea ghidului solicitantului aferent acțiunii 4.1.1 – bis, dedicat retehnologizării IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat astăzi, 11 august 2022, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență” aferent Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei,  Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență și vor avea ca activități eligibile:

  • modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
  • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție existente.

Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este de 179.070.298 euro.

Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro.

Conform ghidului, apelul va fi deschis timp de 7 zile calendaristice.

Descarcă ghidul

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri până la data de 21 august 2022 la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.

Antonia Anton,

fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE

Vizualizări: 1114