Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ghidul de aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în implementarea fondurilor europene nerambursabile a fost publicat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat luni, 1 august 2022, Ghidul de aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în implementarea fondurilor europene nerambursabile.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”) este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa. 

Ghidul  urmărește să ofere o mai bună înțelegere a Cartei, să explice importanța și caracterul obligatoriu al conformității acesteia în punerea în aplicare a fondurilor europene nerambursabile și să faciliteze procedurile de verificare a conformității cu dispozițiile Cartei, prin furnizarea unor instrumente simple și directe de verificare. 

Carta drepturilor fundamentale reunește într-un singur text toate drepturile civile, politice, economice și sociale ale tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană. Aceste drepturi sunt descrise în 54 de articole, 50 grupate în șase capitole principale: 

  • Demnitate,
  • Libertăți, 
  • Egalitate,
  • Solidaritate, 
  • Drepturile cetățenilor și
  • Justiție și patru articole procedurale. 

Obligația de a respecta drepturile definite în Cartă este obligatorie pentru statele membre numai atunci când acestea acționează în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. În ceea ce privește statele membre, Carta se aplică tuturor „manifestărilor statului”. Prin urmare, acest lucru se aplică atât autorităților centrale, cât și celor regionale, autorităților locale și altor autorități publice atunci când pun în aplicare legislația UE. În contextul implementării fondurilor europene nerambursabile, toate acțiunile întreprinse de statele membre pentru a pune în aplicare regulamentele aplicabile (RDC sau orice alte acte delegate) intră în domeniul de aplicare al dreptului UE.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 101