Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comitetul interministerial urmareste respectarea normelor privind acordarea ajutorului de stat in cazul proiectelor de peste 10 mil euro

Negocierile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi investitori, pentru acordarea de ajutoare de stat în cazul proiectelor de investiţii care depăşesc 10 milioane de euro, vor fi supravegheate de un Comitet interministerial, potrivit unei Hotărâri aprobate marti, 10 septembrie a.c., de Guvern.

Actul normativ prevede înfiinţarea Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutorului de stat de către autorităţile administraţiei publice locale, organism fără personalitate juridică.

Înfiinţarea acestui organism va contribui la respectarea şi aplicarea uniformă de către toate instituţiile statului şi toţi furnizorii de ajutor de stat a legislaţiei specifice în domeniu. Comitetul ministerial va garanta implementarea corectă, rapidă şi eficientă a tuturor reglementărilor în materie, înţelegerea principiilor şi aplicarea uniformă a reglementărilor comunitare.

Preşedintele Comitetului interministerial este Şeful Cancelariei Primului-ministru, iar secretariatul acestuia va fi asigurat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Din Comitet fac parte ministrul Economiei şi Finanţelor, ministrul Mediului şi Dezvoltării Durabile, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, ministrul Transporturilor, şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, preşedintele Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, un consilier de stat al Primului-ministru.

Potrivit noilor prevederi, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să informeze Comitetul interministerial cu privire la măsurile de sprijin pe care intenţionează să le acorde unui investitor a cărui investiţie depăşeşte 10 milioane euro. Informarea trebuie efectuată, obligatoriu, înaintea luării oricărei decizii ori a încheierii oricărui act privind măsurile de sprijin respective, prin care se instituie obligaţii în sarcina autorităţii administraţiei publice locale în cauză. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 25.000 lei.

Comitetul va respecta, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor comunicate de autorităţile administraţiei publice locale în fiecare caz în parte. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi va fi sancţionată cu amendă de la 4.000 lei la 25.000 lei.

Alte atribuţii ale Comitetului în cazul ajutoarelor de stat acordate pentru investiţiile care depăşesc 10 milioane euro vizează:

  • analizarea informărilor transmise de autorităţile locale cu privire la intenţia acordării de măsuri de sprijin sub orice formă
  • îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte informarea Consiliului Concurenţei în legătură cu măsurile de sprijin, astfel încât actele normative ce se vor emite să respecte legislaţia în vigoare
  • emiterea de recomandări cu privire la necesitatea parcurgerii unor proceduri în domeniul ajutorului de stat
  • sprijinirea derulării proceselor în care statul român este parte la Curtea Europeană de Justiţie, ca urmare a ajutoarelor de stat iniţiate/acordate de către autorităţile administraţiei publice locale.
Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 87