Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Politica de coeziune: Majorare a prefinanțărilor pentru statele membre, posibilitatea cofinanțării de 100% din partea UE, extinsă

Comisia Europeană a adoptat miercuri, 29 iunie 2022, „Asistența flexibilă pentru teritorii (FAST-CARE)”, un nou pachet care extinde sprijinul deja acordat în cadrul Acțiunii de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE), oferind sprijin și flexibilitate suplimentare în materie de finanțare în cadrul politicii de coeziune.

Inițiativa CARE a mobilizat investiții în domeniul locuințelor, al îngrijirilor de sănătate, al serviciilor de traducere sau al formării atât pentru persoanele strămutate, cât și pentru țările-gazdă. Cu toate acestea, pe măsură ce nevoile continuă să crească, Consiliul European, Parlamentul European și regiunile UE au solicitat Comisiei să prezinte noi inițiative în cadrul financiar multianual pentru a sprijini eforturile statelor membre în această privință.

FAST-CARE răspunde acestor solicitări oferind mai multă flexibilitate pentru implementarea investițiilor din cadrul politicii de coeziune și contribuind, de asemenea, la atenuarea impactului întârzierilor înregistrate în implementarea proiectelor finanțate de UE, sub efectul combinat al pandemiei de COVID-19, pe de o parte, și al costurilor ridicate ale energiei, al deficitului de forță de muncă și al penuriei de materii prime, cauzate de război, pe de altă parte.

Pachetul introduce trei modificări ale legislației privind politica de coeziune din perioada 2014-2020 și 2021-2027, având scopul de a accelera și a simplifica și mai mult sprijinul oferit de statele membre pentru integrarea resortisanților din țările terțe și, în același timp, de a susține în continuare redresarea regiunilor în urma pandemiei de COVID-19:

Mai mult sprijin pentru gazdele persoanelor strămutate – statele membre, autoritățile locale și organizațiile societății civile

  • Plățile de prefinanțare sunt majorate cu o sumă adițională de 3,5 miliarde EUR, care urmează să fie plătită în 2022 și în 2023, ceea ce le va permite tuturor statelor membre să beneficieze rapid de lichidități suplimentare. Această sumă se adaugă plăților de prefinanțare în valoare de 3,5 miliarde EURCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• efectuate deja în cadrul REACT-EU începând din martie 2022.
  • Posibilitatea cofinanțării de 100 % din partea UE în perioada 2014-2020 este în prezent extinsă la măsurile care promovează integrarea socioeconomică a resortisanților din țările terțe. Această posibilitate este extinsă și la programele din perioada 2021-2027, urmând să fie reexaminată până la jumătatea anului 2024.
  • Statele membre pot majora cuantumul costurilor unitare simplificate pentru acoperirea nevoilor de bază ale refugiaților de la 40 EUR (cât prevede CARE) la 100 EUR pe săptămână pe persoană și pot solicita rambursarea acestor costuri pentru o perioadă de până la 26 de săptămâni, în loc de 13 săptămâni cât este în prezent. Acest lucru permite o mai mare simplificare a utilizării fondurilor destinate refugiaților.
  • Posibilitatea de finanțare încrucișată între Fondul european de dezvoltare regional și Fondul social european (FSE), acordată deja în cadrul CARE, va fi extinsă și la Fondul de coeziune. Aceasta înseamnă că Fondul de coeziune poate, la rândul său, să mobilizeze în prezent resurse pentru a aborda consecințele provocărilor în materie de migrație.

 Asigurarea faptului că investițiile ajung acolo unde sunt necesare

  • Cel puțin 30 % din resursele mobilizate cu ajutorul flexibilităților oferite ar trebui alocate operațiunilor gestionate de autoritățile locale și de organizațiile societății civile care își desfășoară activitatea în cadrul comunităților locale, astfel încât cei care suportă întreaga povară a eforturilor să beneficieze de un sprijin adecvat.
  • Cheltuielile aferente operațiunilor care abordează provocările în materie de migrație pot fi în prezent declarate retroactiv pentru rambursare, chiar dacă operațiunea a fost deja finalizată.
  • Programele pot sprijini operațiuni în afara zonelor geografice pe care le acoperă, cu condiția ca operațiunile respective să se desfășoare pe teritoriul statului membru vizat. Acest lucru va permite canalizarea sprijinului acolo unde este cea mai mare nevoie de el, întrucât refugiații se deplasează adesea pe teritoriul statelor membre.

Sprijin practic pentru soluționarea problemei implementării cu întârziere a proiectelor

  • Proiectele în valoare de peste 1 milion EUR (de exemplu cele din sectorul construcțiilor) care au fost sprijinite în cadrul programelor din perioada 2014-2020, dar care nu au putut fi finalizate la timp din cauza creșterii prețurilor, a penuriei de materii prime și a deficitului de forță de muncă, pot fi sprijinite în continuare în cadrul programelor din perioada 2021-2027.
  • flexibilitate mai mare la închiderea programelor pentru statele membre, pentru a maximiza cuantumul fondurilor pe care acestea le pot obține chiar dacă implementarea a suferit întârzieri.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 156