Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Finalizarea proiectului “Robudent” reteaua romano- bulgara de cooperare în domeniul sanatatii oro-dentare

Facultatea de Medicinã Dentarã, Universitatea Ovidius Constanta în parteneriat cu Consiliul Judetean Constanta, Primãriile Negru-Vodã si Bãneasa - Judetul Constanta, România; Municipalitãtile General Tochevo si Krushari din Districtul Dobrich, Bulgaria a derulat proiectul ROBUDENT- Reteaua Româno- Bulgarã de cooperare în domeniul sãnãtãtii oro-dentare, Proiect finantat de Uniunea Europeanã, Program Phare CBC 2005 România – Bulgaria, Cod Perseus: CBCRO2005/017-535.01.03.05.

Proiectul încurajeazã dezvoltarea si fortificarea retelelor de profesionisti în domeniul sãnãtãtii publice si formarea unui parteneriat durabil între autoritãtile locale, medicii dentisti din cele 6 centre pilot de sãnãtate publicã oro-dentarã si o institutie academicã, Facultatea de Medicinã Dentarã – Universitatea Ovidius Constanta. În urma implementãrii acestui proiect s-a putut face o paralelã între modul de proiectare si desfãsurare a actului medical dentar din ambele tãri, s-au putut trage concluzii si învãtãminte utile de ambele pãrti, s-au dezvoltat relatii de cooperare si prietenie între medicii dentisti români si bulgari. Proiectul a contribuit la dezvoltarea de structuri de cooperare medicalã transfrontalierã, la încurajarea implicãrii locale în Programul PHARE CBC si derularea de actiuni care vor creste gradul de implicare si constientizare a populatiei referitor la accesul la serviciile specializate de medicinã dentarã.

Proiectul condus de Prof.dr. Corneliu Amariei, Decanul Facultãtii de Medicinã Dentarã, a realizat reteaua Robudent care reuneste 6 centre pilot de sãnãtate publicã oro-dentarã si conectarea ei la Centrul Transfrontalier de Cercetãri pentru Sãnãtate Oro-Dentarã, fiind primul centru în cercetarea oro-dentarã de acest gen. Toti partenerii au primit aparaturã modernã: calculatoare, imprimante si biroticã în mod echitabil.

În perioada 28-29.07.2008 la General Tochevo, Bulgaria si 30-31.07.2008 la Negru Vodã, România au avut loc „Seminariile de pregãtire profesionalã pe teme de sãnãtate oro-dentarã”. Medicii au primit 16 credite EMC (Educatie Medicalã Continuã) din partea Colegiului Medicilor Dentisti din România, suporturile de curs si CD-uri. Aceste seminarii au fost premergãtoare “Campaniilor de informare a populatiei si consultatii gratuite în cele 4 localitãti din proiect”. Sloganul campaniilor: “DINTI FRUMOSI – OAMENI SÃNÃTOSI”. În cadrul campaniilor de informare-educare s-au distribuit 500 pliante de popularizare a proiectului, 2500 brosuri ”Educatie pentru sãnãtate oro-dentarã” în limba bulgarã si 2500 în limba românã unui numãr cât mai mare de locuitori si în scolile generale din raza proiectului. Au fost examinate 200 de persoane cu venituri mici si 600 copii la cabinetele dentare din centrele pilot, evaluându-se astfel sãnãtatea orodentarã si nevoile de tratament ale acestora.

Valoarea totalã a proiectului este de 49.979 euro iar durata de implementare este de 12 luni.

“Obiectivul general al Programului Phare CBC 2005 România – Bulgaria este promovarea dezvoltãrii economice durabile a regiunii de granitã dintre România si Bulgaria, cu scopul de a reduce caracterul periferic, prin cresterea cooperãrii transfrontaliere între sectoarele public si privat, precum si între cetãteni”; proiectul este derulat în România prin Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor ca Autoritate Contractantã si Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliere RO - BG Cãlãrasi. (BRCT Cãlãrasi)

Persoana de contact:
Decan: Prof. Dr. Corneliu Amariei, Director proiect
CENTRUL TRANSFRONTALIER DE CERCETÃRI PENTRU SÃNÃTATE ORO-DENTARÃ
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA, FACULTATEA DE MEDICINÃ DENTARÃ
STR. ILARIE VORONCA, NR. 7, CONSTANTA, cod 900684
TEL./ FAX: 0241-545697, E-mail: amariei@stomato-univ.ro; http://www.oralhealth.ro/robudent.html
SursaL MCTI

Vizualizări: 128