Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiectul de procedură pentru acordarea de granturi pentru capital de lucru pentru IMMurile din domeniul agroalimentar, lansat spre consultare publică!

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat spre consultare publică astăzi, 13 mai 2022, proiectul de procedură privind implementarea măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”. 

Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari

 • IMM-uri, 
 • societăți agricole, 
 • cooperative agricole, 
 • grupuri de producători și 
 • organizații de producători din domeniile de activitate agricultură, piscicultură si acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID -19.

Bugetul alocat măsurii este în valoare totală de 250.000.000 euro.

Prin măsură se finanțează cererile de finanțare în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiții:

 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro. 
 • Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra prezentei proceduri.

Descarcă proiectul de procedură

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc în termen de 10 zile de la data publicării, resepctiv 13 mai 2022, la adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro 

Sursa: MAT 

Vizualizări: 2783