Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Normele metodologice de aplicare a legislatiei privind gestionarea fondului pentru pescuit aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat miercuri, 03 septembrie 2008, printr-o hotărâre, normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit.

Actul normativ reglementează cadrul legal cu privire la modul de alocare a Fondului European pentru Pescuit, a cofinanţării publice şi private, a pre-finanţării în bugetele instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor europene pentru realizarea politicii agricole comune.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit gestionează contribuţia financiară alocată de Comunitatea Europeană prin Fondul European pentru Pescuit şi sumele acordate de la Bugetul de Sat pentru implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.

De asemenea sunt stabilite fluxurile financiare aferente Fondului European pentru Pescuit, stabilindu-se categoriile de cheltuieli care se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi atribuţiile instituţiilor implicate în derularea acestor fonduri, conturile şi documentele care vor fi folosite.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene (D.G.B.F.F.E.), împreună cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit stabilesc prin instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului modalităţile de evitare a apariţiei unor situaţii care să implice reducerea plăţilor de către Comisia Europeană.

Contribuţia comunitară pentru Fondul European pentru Pescuit se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare şi în baza Programului Operaţional pentru Pescuit, aprobat prin Decizia a Comisiei Europene.

În derularea procesului de finaţare, cheltuielile aferente Fondului European pentru Pescuit se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agricuturii şi Dezvoltării Rurale.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin D.G.B.F.F.E. deschide conturi la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului prin care derulează sumele rambursate de Comisia Europeană din Fondul European pentru Pescuit. Instituţiile financiar bancare sunt selectate de către M.A.D.R. prin D.G.B.F.F.E. conform prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. În cazul conturilor deschise în euro la Trezoreria Statului, disponibilităţile acestor conturi sunt purtătoare de dobândă, rata dobânzii stabilindu-se prin convenţie între M.A.D.R. şi Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 87