Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul ESPON 2013 are punct de contact in Romania

Guvernul României a aprobat în sedinta de miercuri, 3 septembrie 2008, organizarea în România, a Punctului de Contact ESPON pentru sprijinirea implementãrii „Programul ESPON 2013 - Reteaua europeanã de observare a dezvoltãrii si coeziunii teritoriale”.

Punct de Contact ESPON, este organismul care face parte din sistemul national de implementare a Programului ESPON 2013 si este organizat de cãtre fiecare stat participant la program, cu scopul de a asigura legãtura dintre autoritãtile comune de gestionare ale programului si potentialii beneficiari/beneficiarii Programul ESPON 2013. Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, prin structura care îndeplineste rolul de Autoritate Nationalã pentru Programul ESPON 2013, asigurã coordonarea activitãtilor desfãsurate de Punctul de Contact ESPON din România.

Punctul de Contact ESPON din România sprijinã implementarea Programului ESPON 2013, realizând, în principal, atributii legate de:
a) asigurarea expertizei stiintifice în vederea validãrii sau corectãrii informatiilor referitoare la fiecare stat participant, prezentate în studiile finantate prin Programul ESPON 2013;
b) asigurarea legãturii dintre Programul ESPON 2013 si comunitatea stiintificã din fiecare tarã, precum si legãtura cu comunitatea stiintificã europeanã;
c) desfãsurarea activitãtilor de informare si de sprijinire a participãrii potentialilor beneficiari din statele participante în proiecte finantate prin Programul ESPON 2013;
d) participarea în proiecte de cercetare aplicatã, analize focalizate si instrumente stiintifice finantate prin bugetul Programului ESPON 2013.

Programul ESPON 2013 este un program operational în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorialã Europeanã al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene prin care se acceseazã asistenta financiarã din Fondul European de Dezvoltare Regionalã în perioada 2007 - 2013. Bugetul total al Programului ESPON 2013, pentru cele 31 de state, este de 47,1 milioane de euro.

Scopul Programului ESPON 2013 este sprijinirea formulãrii politicii UE de coeziune teritorialã si dezvoltare armonioasã a teritoriului, prin furnizarea de informatii, statistici, analize si scenarii comparabile privind dinamica teritoriului si prin evidentierea capitalului si a potentialului de dezvoltare a regiunilor si a altor teritorii, contribuind astfel la cresterea competitivitãtii, intensificarea cooperãrii teritoriale si dezvoltarea durabilã si echilibratã a teritoriului european.

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 109